Komendant
Centrum
Szkolenia
Policji
Wydział
Kadr
Wydział
Prezydialny
Wydział Ochrony
Informacji
Niejawnych
i Kontroli
Zespół
Ochrony Pracy
Zespół
Prawny
Jednoosobowe
Stanowisko
Audytu
Wewnętrznego
Zastępca
Komendanta
do spraw
dydaktycznych
Zakład
Interwencji
Policyjnych
Zakład
Kynologii
Policyjnej
Zakład
Ruchu
Drogowego
Zakład
Służby
Kryminalnej
Zakład
Służby
Prewencyjnej
Zakład
Szkoleń
Specjalnych
Zakład
Techniki
Operacyjnej
Wydział
Organizacji
Dydaktyki
Zakład
Doradztwa
Dydaktycznego
i Psychologii
Wydział
Dowodzenia
Zastępca
Komendanta
do spraw
logistycznych
Wydział
Finansów
Wydział
Inwestycji
i Remontów
Wydział
Łącznosci
i Obsługi
Informatycznej
Wydział
Wydawnictw
i Poligrafii
Wydział
Zaopatrzenia
i Transportu
Wydział
Żywnościowy
Wydział
Adm.-Gosp.
Sekcja
Utrzymania
Obiektów
Zespół Zamówień
Publicznych
i Funduszy
Pomocowych
Centralna
Biblioteka
Policyjna
Powrót na górę strony