Pion logistyczny

Sekcja Utrzymania Obiektów

Komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie, utrzymania porządku, czystości oraz estetyki na terenie i w obiektach Centrum Szkolenia Policji zlokalizowanych w Legionowie.

 

SEKCJA UTRZYMANIA OBIEKTÓW Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

bud. nr  40, pok. nr 263, 261.

 

Dane kontaktowe:

Kierownik Sekcji Utrzymania Obiektów

Kinga Więcławska

 

Starszy Mistrz – Iwona Zakrzewska

Mistrz Piotr Podgrudny

 

tel: 47 72 53 501, 47 72 53 289, tel. 47 72 53 501

e-mail: sekrsuo@csp.edu.pl, kiersuo@csp.edu.pl

 

 

 

Powrót na górę strony