Pion dydaktyczny

Policjanci Zakładu Interwencji Policyjnych realizują zadania z zakresu szeroko pojętej problematyki interwencji policyjnych.

Policjanci Zakładu Interwencji Policyjnych realizują zadania z zakresu szeroko pojętej problematyki interwencji policyjnych.

     Interwencje policyjne to specjalistyczny, interdyscyplinarny obszar wiedzy i umiejętności zawodowych. Ma on szczególne znaczenie w systemie kształcenia policjantów. Zawiera nie tylko elementy stymulujące harmonijny rozwój ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej, lecz przede wszystkim warunkuje właściwe wykonywanie podstawowych zadań policyjnych. Odpowiednie połączenie elementów wychowania fizycznego ze specjalistycznymi umiejętnościami technik interwencyjnych, kształcone kompleksowo z taktyką działania interwencyjnego, dają najkorzystniejsze efekty szkoleniowe. W ramach komórki funkcjonują nieetatowe zespoły zadaniowe: Zespół Szkolenia Strzeleckiego oraz Zespół Taktyki i Technik Interwencji.

Zespół Szkolenia Strzeleckiego

     Policjanci nieetatowego Zespołu Szkolenia Strzeleckiego realizują zajęcia z zakresu taktyki i technik posługiwania się bronią palną. Z uwagi na wyjątkową rolę broni palnej w katalogu środków przymusu bezpośredniego, szkolenie strzeleckie ma szczególne znaczenie w systemie kształcenia policjantów. Połączenie elementów techniki strzeleckiej z umiejętnościami stosowania zasad taktyki posługiwania się bronią przygotowuje policjantów do zgodnego z prawem i skutecznego użycia broni palnej. Sprawne i skuteczne posługiwanie się bronią w ekstremalnych sytuacjach interwencyjnych zapewnia policjantom bezpieczeństwo indywidualne i zespołowe.

     Podstawowym zadaniem policjantów zespołu jest wszechstronne przygotowanie kształconych funkcjonariuszy do realizacji zadań interwencyjnych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Nauczyciele zespołu kształcą umiejętności słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz uczestników kursów specjalistycznych. Poza tym, we współpracy z przedstawicielami jednostek antyterrorystycznych i realizacyjnych kadra zespołu kształci policjantów w ramach kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji realizujących zadania w zakresie zwalczania terroryzmu.

     Wieloletnie doświadczenia zawodowe naszych instruktorów poparte są również nieustannym doskonaleniem umiejętności. W tym celu kadra zespołu organizuje warsztaty dla instruktorów jednostek szkoleniowych Policji, uczestniczy w zajęciach organizowanych między innymi przez specjalistów z zakresu taktyki antyterrorystycznej i medycyny ratunkowej, a także bierze czynny udział w przedsięwzięciach międzynarodowych o charakterze szkoleniowym.

     Ponadto, policjanci zespołu uczestniczą w tworzeniu programów szkolenia i nauczania, opracowywaniu projektów przepisów prawnych, jak również w kreowaniu rozwiązań systemowych z zakresu szkolenia strzeleckiego. Poza działalnością dydaktyczną kadra zespołu organizuje zawody strzeleckie dla słuchaczy CSP oraz współorganizuje turnieje wiedzy i umiejętności zawodowych słuchaczy Centrum Szkolenia Policji, a także uczestniczy w krajowych i zagranicznych zawodach strzeleckich zajmując czołowe lokaty w sportowej rywalizacji.

     Nauczyciele zespołu realizują zajęcia dydaktyczne w oparciu o nowoczesny zespół strzelnic, a także strzelnicę krytą i odkrytą.

Zespół Taktyki i Technik Interwencji

     Nadrzędnym celem wykładowców nieetatowego Zespołu Taktyki i Technik Interwencji jest wyposażenie słuchaczy w elementarny zestaw technik interwencyjnych, umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz zachowań obronnych dla skutecznego działania, zgodnie z wymogami prawa, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo indywidualne i zespołowe interweniujących policjantów w różnych sytuacjach taktycznych. Charakter środków przymusu bezpośredniego i związana z ich stosowaniem ingerencja w sferę godności ludzkiej oraz praw człowieka powoduje, że proces przygotowania policjantów w tym zakresie nabiera szczególnego znaczenia.

     Zespół tworzą nauczyciele policyjni rekrutujący się między innymi spośród byłych sportowców, trenerów i instruktorów wielu dyscyplin sportu oraz sztuk walki. Wykładowcy kształcą umiejętności policjantów z zakresu taktyki i technik interwencji na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Nauczyciele zespołu prowadzą zajęcia z uczestnikami szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych, między innymi, z zakresu taktyki i technik interwencji, dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców, podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych oraz dla instruktorów w zakresie posługiwania się urządzeniami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Ponadto kadra zespołu uczestniczy w tworzeniu programów szkolenia i nauczania, opracowywaniu projektów przepisów prawnych oraz kreowaniu rozwiązań systemowych z zakresu interwencji policyjnych. W pracy dydaktycznej nauczyciele policyjni zespołu wykorzystują doświadczenia zdobyte poprzez udział w kursach, warsztatach oraz seminariach organizowanych w Polsce jak i za granicą. Poza działalnością dydaktyczną członkowie zespołu organizują także rozgrywki sportowe o charakterze lokalnym jak również ogólnopolskim oraz współuczestniczą w organizacji turniejów wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariuszy kształcących się w Centrum Szkolenia Policji.

     Kadra dydaktyczna zespołu realizuje zajęcia programowe mając do dyspozycji: sale specjalistyczne z matami judo, salę wyposażoną w matę zapaśniczą, salę treningową interwencji z ringiem i workami bokserskimi, pływalnię, salę gier, stadion z kompleksem boisk do gier zespołowych, siłownie, ośrodek sprawności fizycznej oraz nowoczesną symulatornię do działań taktycznych z monitoringiem.

Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych
mł. insp. Adam Kuligowski

tel. 47 72 55 821

e-mail: zip@csp.edu.pl

Powrót na górę strony