Pion logistyczny

Do zadań Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej należy w szczególności:

  • prowadzenie gospodarki materiałowo technicznej i zapewnienie zaopatrzenia komórek CSP w działach łączności i informatyki;
  • administrowanie systemami łączności i informatycznymi eksploatowanymi w CSP;
  • utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sprzętu łączności i informatyki eksploatowanego w CSP;
  • utrzymanie, konserwacja oraz naprawa systemów łączności i informatyki eksploatowanych w CSP;
  • projektowanie, wdrażanie oraz opiniowanie nowych systemów teleinformatycznych;
  • administracja stroną internetową CSP;
  • utrzymanie Systemu Kontroli Dostępu funkcjonującego w CSP;
  • obsługa techniczna narad, odpraw oraz konferencji prowadzonych w CSP.

Naczelnik Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej
nadkom. Piotr Skura

tel. 47 72 55 111

e-mail: wlioi@csp.edu.pl

Powrót na górę strony