Pion sztabowy

Realizuje zadania związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego celem wspierania Komendanta Centrum Szkolenia Policji w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Audytor Wewnętrzny Centrum Szkolenia Policji

 

tel. 22 605-35-94, +48 47 72 55 894

e-mail: audytcsp@csp.edu.pl

Powrót na górę strony