Pion logistyczny

Do podstawowych zadań Wydziału Finansów należy:

 • Opracowywanie planów finansowych Centrum Szkolenia Policji oraz monitorowanie stopnia ich zaangażowania i wykonania.
 • Planowanie zasileń w środki finansowe.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym.
 • Prowadzenie rachunkowości Centrum Szkolenia Policji.
 • Ustalanie zobowiązań i należności jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Prowadzenie obsługi finansowej policjantów, w tym:
  • naliczanie uposażeń i wynagrodzeń;
  • zwrotów kosztów, świadczeń i innych należności pieniężnych, z uwzględnieniem należnych potrąceń o charakterze publiczno-prawnym;
  • sporządzenie informacji o uzyskanych dochodach.

Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Finansów
mł. insp. Beata Gaca-Maciaszkiewicz

tel.47 72 55 295

e-mail: wfin@csp.edu.pl

 

Powrót na górę strony