Pion sztabowy

Do zadań Wydziału Prezydialnego należy:

  • koordynowanie międzynarodowej współpracy Centrum Szkolenia Policji;
  • koordynowanie zadań logistycznych związanych z organizacją przedsięwzięć, w tym międzynarodowych na rzecz Komendy Głównej Policji;
  • obsługa kancelaryjno-korespondencyjna Komendanta Centrum Szkolenia Policji i jego zastępców oraz zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów i informacji jawnych;
  • prowadzenie archiwum;
  • koordynowanie prac legislacyjnych związanych z przygotowywaniem projektów wewnętrznych aktów prawnych;
  • koordynowanie zadań związanych z systemem kontroli zarządczej;
  • obsługa prasowa Komendanta Centrum Szkolenia Policji.

 

Naczelnik Wydziału Prezydialnego

podkom. Iwona Czyż

tel. 47 72 55 804

e-mail: wprez@csp.edu.pl

Powrót na górę strony