Pion dydaktyczny

Zakład Ruchu Drogowego (ZRD) jest drugą pod względem wielkości komórką organizacyjną w pionie dydaktycznym Centrum Szkolenia Policji. Kadra zakładu realizuje zajęcia na szkoleniach zawodowych podstawowych i wybranych kursach specjalistycznych.

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami nauczyciele ZRD przekazują wiedzę i kształcą umiejętności m.in. z zakresu:

 • przepisów ruchu drogowego,
 • kontroli transportu drogowego,
 • kontroli stanu technicznego pojazdów,
 • kierowania ruchem drogowym,
 • użycia urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • doskonalenia techniki jazdy motocyklem szosowym i samochodem osobowym.

Szeroka problematyka szkoleń spowodowała konieczność wyłonienia w strukturze ZRD pięciu wyspecjalizowanych zespołów.

 

Zespół Przepisów Ruchu Drogowego               

Zadaniem zespołu jest zapoznanie słuchaczy z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Liczne zmiany przepisów wymuszają potrzebę stałego śledzenia i aktualizowania wiedzy w tym obszarze.  Dokładna znajomość oraz właściwa interpretacja obowiązujących regulacji prawnych pozwala policjantom podejmować odpowiednie decyzje podczas codziennej służby.

Zespół Taktyki Pracy Policjanta Ruchu Drogowego

W trakcie zajęć kursanci zapoznają się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę policjanta ruchu drogowego oraz z zasadami bezpiecznego wykonywania zadań podczas kontroli drogowej. Zespół prowadzi szkolenia dotyczące transportu drogowego oraz niezarobkowego przewozu drogowego osób i rzeczy. Na zajęciach prowadzonych przez policjantów zespołu taktyki, słuchacze, po przyswojeniu wiedzy teoretycznej, zdobytą wiedzę wykorzystują podczas zajęć praktycznych, polegających na kontroli pojazdów na drogach publicznych.                            

Zespół Techniki Samochodowej

Postęp naukowo - techniczny w dziedzinie motoryzacji wymaga od policjantów ruchu drogowego posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykładowcy zapoznają słuchaczy z przepisami dotyczącymi warunków technicznych pojazdów oraz kontroli ich stanu technicznego. Zajęcia prowadzone są zarówno na terenie Centrum Szkolenia Policji, jak i w warunkach rzeczywistych na drogach publicznych województwa mazowieckiego.

Zespół Zajęć Praktycznych

Służba policjanta ruchu drogowego oprócz posiadania bardzo szerokiej wiedzy teoretycznej wymaga także wielu umiejętności praktycznych. Zespół zajęć praktycznych, przede wszystkim, zajmuje się ich kształceniem. Do najważniejszych z nich należy kierowanie ruchem drogowym oraz prawidłowa technika jazdy samochodem osobowym. Zajęcia odbywają się na autodromie, placu manewrowym, płycie poślizgowej, a także w znacznej części na drogach województwa mazowieckiego. Pod nadzorem doświadczonej kadry, słuchacze uczą się  pełnienia służby z wykorzystaniem mierników prędkości
oraz videorejestratorów.

Zespół Motocyklowy

Tradycją policji ruchu drogowego jest posługiwanie się w służbie motocyklami. Efektywność służby, jak również bezpieczeństwo policjanta - motocyklisty zależy od posiadanych umiejętności kierowania tymi pojazdami. Zakład Ruchu Drogowego realizując szkolenia       w tym zakresie wychodzi naprzeciw istniejącym potrzebom. Doświadczeni instruktorzy uczą słuchaczy prawidłowej eksploatacji jednośladów, techniki jazdy motocyklem szosowym, zatrzymywania do kontroli drogowej podczas pełnienia służby na motocyklu, pilotażu, jazdy w kolumnie oraz asysty motocyklowej. Zajęcia są realizowane m.in. na motodromie Centrum Szkolenia Policji oraz na drogach województwa mazowieckiego.

Głównym zadaniem ZRD jest szkolenie policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego. Specjalnie dla tej grupy funkcjonariuszy przeznaczone są następujące kursy:

 • Kurs specjalistyczny z zakresu ruchu drogowego – część szczególna (RDs)
 • Kurs specjalistyczny w zakresie kierowania motocyklem szosowym (TJMS)
 • Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym (TJS)
 • Kurs specjalistyczny w zakresie obsługi videorejestratorów wykroczeń (VR)
 • Kurs specjalistyczny w zakresie kontroli tachografów cyfrowych (T)

Poza kursami dla policjantów ruchu drogowego kadra zakładu prowadzi zajęcia na innych kursach specjalistycznych, w tym. m.in. dla:

 • policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego (RWD),
 • policjantów – ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych (KPE),
 • policjantów służby kryminalnej w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej
 • z zakresu prowadzenia obserwacji samochodowej (DTO-OS),
 • służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji (KSDyż).

Ponadto policjanci zakładu realizują zajęcia na szkoleniach zawodowych podstawowych (SZP).

 Nauczyciele ZRD przygotowują publikacje i materiały dydaktyczne, które stanowią dodatkowe pomoce w procesie nauczania. Powstały następujące pozycje:

 • „Materiały szkoleniowe dotyczące podstaw wiedzy z zakresu technologii oświetleniowej” M. Pilaciński,
 •  „Ogumienie. Podstawowe zagadnienia” M. Bondel,
 • „Kontrola transportu drogowego, Pojazdy nienormatywne - szczegółowe regulacje prawne” D. Boruszewski, R. Kobryś,
 •  „Zatrzymanie pojazdu do kontroli” R. Kobryś, A. Sałkowska,
 •  „Zasady ogólne stosowania urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyciąg z przepisów” R. Kobryś, R. Kuchar,
 •  „Badania techniczne pojazdów” D. Szymanik,
 •  „Fotoradary” R. Doliński, A. Gierak, J. Orłowski,
 •  „Bezpieczeństwo i zagrożenia podczas wykonywania zakrętów” J. Przasnyski, R. Rozenek,
 •  „Motocyklowa asysta honorowa” Z. Mikulski,
 •  „Czas pracy kierowców” A. Przekaziński, R. Szczech,
 •  „Bezpieczeństwo podczas hamowania awaryjnego” M. Bocian, P. Mroczkowski, M. Zbrzeżny,
 •  „Pozycja kierującego za kierownicą” M. Bocian, P. Mroczkowski, M. Zbrzeżny,
 •  „Układy kierownicze pojazdów” M. Pilaciński, R. Szczech, D. Szymanik,
 •  „Potrącenie pieszego – wybrane zagadnienia z zakresu rekonstrukcji wypadku drogowego”  R. Kobryś,
 •  „Kierowanie ruchem drogowym”  M. Zbrzeżny, P. Mroczkowski, D. Kulikowski,
 •  „Oświetlenie nowoczesnych samochodów a bezpieczeństwo jazdy w warunkach nocnych”  D. Szymanik,
 •  „Technika kierowania samochodem”  S. Hołoweńko, R. Szczech, Z. Jagielski,
 •  „Wybrane akty wykonawcze z zakresu kontroli ruchu drogowego”  J. Setniewska, M. Łojek,
 •  „Wymagane dokumenty podczas wykonywania przewozu drogowego” D. Boruszewski, S. Hołoweńko, M. Jackowski.

Kadra zakładu przygotowała również filmy dydaktyczne:

 •  „Kierowca pod wpływem alkoholu”;
 • „Kierujący pod wpływem narkotyków”;
 • „Kierowanie ruchem drogowym”,

oraz filmy instruktażowe dla policjantów ruchu drogowego, zrealizowane przy współpracy z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji:

 • „Kontrola drogowa”,
 • „Badanie stanu trzeźwości”,
 • „Kontrola prędkości radarowym miernikiem prędkości – Rapid 2K”,
 • „Kontrola prędkości urządzeniem laserowym – Ultralyte LTI 20-20 100 LR”.

 Policjanci Zakładu Ruchu Drogowego, dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką ruchu drogowego, prowadzą koło zainteresowań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mające na celu w szczególności poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń.  W spotkaniach uczestniczą słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych, jak również kursów specjalistycznych.

 Realizacja zajęć dydaktycznych, a także działalność dodatkowa, w tym profilaktyczna zakładu, wymaga współpracy ZRD z Komendą Główną Policji oraz z jednostkami terenowymi. Zakład współpracuje również z podmiotami pozapolicyjnymi, m.in. Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, policjanci ZRD włączają się do działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczestnicząc w zajęciach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół. Podczas tych zajęć są poruszane tematy związane z bezpieczeństwem oraz właściwymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego. Każde spotkanie to duży wkład policjantów w podnoszenie świadomości i prawidłową edukację komunikacyjną uczestników.

W ramach współpracy z innymi służbami kadra ZRD prowadziła zajęcia dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, realizując m.in. tematykę z zakresu kierowania ruchem drogowym.

Kadra ZRD, kultywując tradycję, co roku wykazuje bardzo duże zaangażowanie podczas organizacji finału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Roku Ruchu Drogowego”. Głównym celem Konkursu jest doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności i sprawności policjantów ruchu drogowego oraz przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa, pracy policjantów ruchu drogowego oraz kształtowanie wizerunku Policji. Ponadto rywalizacja ma wyłonić najwszechstronniejszego funkcjonariusza ruchu drogowego oraz najlepszą reprezentację (drużynę)  policjantów ruchu drogowego.

Zakład Ruchu Drogowego ze względu na specyfikę wykonywanych zadań odgrywa istotną rolę w kształceniu policjantów ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy innych pionów Policji. Ponadto ogromne zaangażowanie kadry zakładu w realizację spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, w dużej mierze wpływa na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku policjanta w oczach najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz ich rodziców i opiekunów.

 

Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego
mł. insp. Sławomir Hołoweńko

tel. 47 72 55 248

e-mail: zrd@csp.edu.pl

Powrót na górę strony