Pion dydaktyczny


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 3.8 MB)

Do zadań Zakładu Służby Kryminalnej należy przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu:

 • stosowania prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • wybranych zagadnień prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego,
 • ustalania okoliczności zdarzeń,
 • prowadzenia czynności poszukiwawczych,
 • prowadzenia czynności w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • prowadzenia pracy operacyjnej,
 • problematyki korupcji,
 • funkcjonowania i wykorzystywania systemów informatycznych,
 • obsługi aplikacji Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP),
 • tworzenia i wdrażania szkoleń e-learningowych realizowanych z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania.

Przedsięwzięcia powyższe w ramach organizowanego procesu dydaktycznego prowadzone są w trzech ogólnych blokach zagadnieniowych: prawnym, taktyki kryminalistycznej i informatyki.

Zakład Służby Kryminalnej realizuje zadania na szkoleniach zawodowych podstawowych oraz kursach specjalistycznych realizowanych dla rzeczników dyscyplinarnych, policjantów pełniących funkcję oskarżycieli publicznych, z zakresu taktyki i techniki przesłuchań, zwalczania przestępczości narkotykowej, likwidacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków, ujawniania, identyfikacji i zabezpieczenia mienia podlegającego zajęciu w postępowaniu przygotowawczym, uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową, obsługi KSIP w zakresie zagadnień prewencyjnych i dochodzeniowo-śledczych.

Kadra Zakładu Służby Kryminalnej prowadzi także szkolenia dla uczniów szkół powiatu legionowskiego z zakresu bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy oraz zagadnień prawnych.

Kadra Zakładu Służby Kryminalnej uczestniczy w licznych szkoleniach, seminariach, sympozjach, konferencjach organizowanych przez podmioty policyjne i pozapolicyjne.

Wykładowcy pogłębiali swoje doświadczenie zawodowe na licznych szkoleniach, spotkaniach poza granicami naszego kraju, między innymi w:

 • Malcie, w ramach programu wymiany „AGIS” zorganizowanym przez CEPOL,
 • na Ukrainie w Przykarpackim Instytucie Prawa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych.

Zakład Służby Kryminalnej współpracuje z:

 • Komendą Główną Policji w zakresie szkoleń podstawowych zawodowych i kursów specjalistycznych,
 • Centralnym Biurem Śledczym w zakresie realizacji zajęć na kursach specjalistycznych dotyczących neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków,
 • Komendą Stołeczną Policji w zakresie realizacji zajęć na kursach specjalistycznych w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz odbywania praktyk zawodowych,
 • Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie zabezpieczenia dokumentów,
 • Komendami Powiatowymi (miejskimi) Policji w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez pracowników zakładu.

W ramach różnych form współpracy organizowane są spotkania ze słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych w czasie których przekazywane są informacje związane z możliwościami ustalania i ścigania sprawców przestępstw komputerowych i kradzieży sygnału telewizyjnego. W zwyczaju Zakładu Służby Kryminalnej jest organizowanie spotkań słuchaczy z przedstawicielami instytucji takich jak: Instytut Pamięci Narodowej, Prokuratura Apelacyjna, SOCA Liaison Officer –Poland oraz turnieju „MISTRZ PRAWA” i konkursu wiedzy prawniczej „PARAGRAF W SŁUŻBIE POLICJI”.

Nadzór nad policjantami i pracownikiem cywilnym sprawuje Kierownik Zakładu wraz z Zastępcą Kierownika.

 

Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej
mł. insp. Beata Martyniak-Mróz

tel. 47 72 53 169

e-mail: zsk@csp.edu.pl

Powrót na górę strony