Pion logistyczny

Zadania Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji:

  • bieżąca obsługa poligraficzna Centrum Szkolenia Policji (testy, świadectwa, materiały szkoleniowe, abonamenty, dyplomy, dzienniki lekcyjne, księgi ewidencyjne, druki firmowe);
  • obsługa poligraficzna konferencji, narad oraz szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Policji, Komendę Główną Policji, Komendę Stołeczną Policji oraz przez podmioty zagraniczne (materiały szkoleniowe, teczki, notesy, winiety, wizytówki, identyfikatory)
  • opracowanie redakcyjne oraz druk książek i broszur (publikacji naukowych, wydawnictw specjalistycznych, podręczników, materiałów dydaktycznych) na potrzeby CSP oraz innych jednostek Policji,  MSWiA i innych instytucji związanych z ochroną porządku prawnego;
  • wydawanie "Kwartalnika Policyjnego".

 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji
ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo

 

Naczelnik Wydziału Wydawnictw i Poligrafii

mł. insp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

tel. 47 72 55 881

fax 47 72 53 580
Koordynator drukarni tel. 47 725 54 27

e-mail: wwip@csp.edu.pl

Powrót na górę strony