Pion sztabowy

Do zadań Wydziału Kadr należy w szczególności:

  • realizowanie polityki kadrowej Komendanta;
  • obsługa policjantów i pracowników Centrum w sprawach związanych z przebiegiem służby i pracy oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu;
  • planowanie, organizowanie i dokumentowanie szkolenia zawodowego oraz doskonalenia zawodowego centralnego policjantów i pracowników Centrum;
  • koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem zawodowym lokalnym i zewnętrznym policjantów i pracowników Centrum;
  • koordynowanie zadań związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi wobec policjantów i słuchaczy Centrum oraz postępowaniami o  ustalenie odpowiedzialności porządkowej pracowników Centrum;
  • prowadzenie spraw organizacyjno-etatowych Centrum;
  • prowadzenie działalności socjalnej dla policjantów, pracowników, emerytów i rencistów Centrum oraz ich rodzin;
  • realizowanie zagadnień z zakresu medycyny pracy.

 

Naczelnik Wydziału Kadr 
mł. insp. Piotr Irzycki

tel. 47 72 55 203

e-mail: kadry@csp.edu.pl

 

Powrót na górę strony