Pion logistyczny

Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów należy między innymi:

  • gospodarowanie nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi Skarbu Państwa, pozostającymi w trwałym zarządzie lub posiadaniu zależnym Centrum Szkolenia Policji;
  • planowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, zgodnie z przepisami właściwymi w zakresie prawa budowlanego;
  • bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach;
  • prowadzenie obsługi mieszkaniowej policjantów, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach dotyczących uprawnień i świadczeń mieszkaniowych;
  • zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Centrum Szkolenia Policji zlokalizowanych w Bazie Szkoleniowej w Kalu;
  • zapewnienie warunków socjalno – bytowych słuchaczom, policjantom i pracownikom Centrum Szkolenia Policji w Bazie Szkoleniowej w Kalu.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Katarzyna Chmielewska

tel. 47 72 55 898

e-mail: wir@csp.edu.pl

 

 

Powrót na górę strony