Pion sztabowy

Do zadań Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli należy w szczególności:

  1. realizowanie zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych;
  2. administrowanie systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania informacji niejawnych;
  3. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Centrum Szkolenia Policji zlokalizowanych w Legionowie;
  4. koordynowanie i planowanie działań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny oraz w zakresie zarządzania kryzysowego;
  5. realizowanie zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
  6. planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznych;
  7. rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Komendanta CSP.

 

Zadania Kancelarii Tajnej, wchodzącej w skład wydziału, określają odrębne przepisy w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli

podinsp. Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska

tel. 47 72 55 541
fax 47 72 53 534

e-mail: woin@csp.edu.pl

Powrót na górę strony