Pion dydaktyczny

Ideą powołania Zakładu Szkoleń Specjalnych było skupienie w wąskim gronie specjalistów w dziedzinie techniki kryminalistycznej, minerstwa i pirotechniki, policji wodnej, płetwonurkowania, oraz pomocy przedmedycznej.


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 11.66 MB)

Opis zakładu

Do swojej dyspozycji Zakład Szkoleń Specjalnych ma olbrzymie zaplecze dydaktyczne Centrum Szkolenia Policji począwszy od specjalistycznych sal dydaktycznych przeznaczonych do realizacji szkoleń z zakresu techniki kryminalistycznej, udzielania pomocy przedmedycznej, pracowni pirotechnicznej poprzez pływalnię a skończywszy na Bazie Szkoleniowej Policji w Kalu.

Do wszystkich, realizowanych przez Zakład, szkoleń wykorzystywane są wysokie umiejętności i doświadczenie kadry dydaktycznej. Stanowi bowiem Ona trzon tego Zakładu. Dzięki jej doświadczeniu, wiedzy, zaangażowaniu oraz posiadaniu uprawnień realizowane przez nas, szkolenia ciągle są uatrakcyjniane i wzbogacane o coraz to nowe treści.

To w Bazie Szkoleniowej Policji w Kalu szkoleni są przez policjantów Zespołu Policji Wodnej  wszyscy policjanci pełniący służbę na wodach z praktycznych umiejętności prowadzenia sprzętu pływającego, ratownictwa wodnego i ekologii, to tam szkoleni są policyjni nurkowie wykorzystywani później do ciężkich i niebezpiecznych zadań. Do dyspozycji szkolonych policjantów szkoła oddaje najnowsze łodzie motorowe typu RIB, skutery wodne i quady.

Zadania związane ze szkoleniami z zakresu techniki kryminalistycznej prowadzą nauczyciele policyjni wywodzący się spośród ekspertów takich specjalności jak daktyloskopia, biologia, osmologia, rekonstrukcja wypadków drogowych, jak również technicy kryminalistyki z wieloletnim doświadczeniem w tej służbie. Dla wykładowców z Zespołu Techniki Kryminalistycznej oprócz sal dydaktycznych polem działania są pracownie przystosowane do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu zabezpieczania śladów kryminalistycznych, symulatornia mieszcząca się pod jednym z budynków mieszkalnych, jak i tereny otwarte
w obrębie Centrum Szkolenia Policji.

Szkolenia minersko pirotechniczne nacechowane są wysokim stopniem ryzyka. Specyfika tych szkoleń wymaga od Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nakładu olbrzymich środków na sprzęti materiały niezbędne do bezpiecznej realizacji zajęć z użyciem materiałów wybuchowych i środków inicjujących. Zespół Minersko Pirotechniczny realizuje szkolenia przy wykorzystaniu dostępnych środków i technik neutralizacyjnych.

Zespół Pomocy Przedmedycznej poza realizacją szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych zabezpiecza medycznie zajęcia z użyciem materiałów wybuchowych, prace wysokościowe i nurkowe jak również wszelkie przedsięwzięcia realizowane na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Podczas realizacji szkoleń korzystamy z wytycznych Krajowej rady Resuscytacji wprowadzając wśród policjantów pożądane nawyki i umiejętności.

Kadra Zakładu legitymuje się jednymi z najwyższych, w kraju, uprawnieniami instruktorskimi  każdej z realizowanych dziedzin. Tak więc funkcjonują tu instruktorzy: minerstwa i pirotechniki, płetwonurkowania, pływania, ratownictwa WOPR, ratownictwa wysokościowego oraz sportów motorowodnych. Ponadto zajęcia pomocy przedmedycznej realizuje zespół w którego skład wchodzą zarówno pielęgniarki dyplomowane jak
i doświadczeni instruktorzy ratownictwa medycznego. Wśród członków Zakładu znajdują się policjanci posiadający uprawnienia biegłych sądowych w wąskich specjalnościach.

W realizacji powyższych zadań niezbędna jest współpraca Zakładu z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami i jednostkami działającymi w sferze zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Dlatego kontynuujemy współpracę z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,  Urzędami Żeglugi Śródlądowej w Warszawie i Giżycku, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Mazurską Służbą Ratowniczą
w Okartowie, Ligą Obrony Kraju, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Instytutem Maszyn Matematycznych.

Kontakt

Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych
podinsp. Dariusz Kulikowski

tel. 47 72 55 893

e-mail: zss@csp.edu.pl

Powrót na górę strony