Zakład Szkoleń Specjalnych - Pion dydaktyczny - Centrum Szkolenia Policji

Pion dydaktyczny

Ideą powołania Zakładu Szkoleń Specjalnych było skupienie w wąskim gronie specjalistów w dziedzinie techniki kryminalistycznej, minerstwa i pirotechniki, policji wodnej, płetwonurkowania, oraz pomocy przedmedycznej.

Ładowanie odtwarzacza...

Opis zakładu

Do swojej dyspozycji Zakład Szkoleń Specjalnych ma olbrzymie zaplecze dydaktyczne Centrum Szkolenia Policji począwszy od specjalistycznych sal dydaktycznych przeznaczonych do realizacji szkoleń z zakresu techniki kryminalistycznej, udzielania pomocy przedmedycznej, pracowni pirotechnicznej poprzez pływalnię a skończywszy na Bazie Szkoleniowej Policji w Kalu.

Do wszystkich, realizowanych przez Zakład, szkoleń wykorzystywane są wysokie umiejętności i doświadczenie kadry dydaktycznej. Stanowi bowiem Ona trzon tego Zakładu. Dzięki jej doświadczeniu, wiedzy, zaangażowaniu oraz posiadaniu uprawnień realizowane przez nas, szkolenia ciągle są uatrakcyjniane i wzbogacane o coraz to nowe treści.

To w Bazie Szkoleniowej Policji w Kalu szkoleni są przez policjantów Zespołu Policji Wodnej  wszyscy policjanci pełniący służbę na wodach z praktycznych umiejętności prowadzenia sprzętu pływającego, ratownictwa wodnego i ekologii, to tam szkoleni są policyjni nurkowie wykorzystywani później do ciężkich i niebezpiecznych zadań. Do dyspozycji szkolonych policjantów szkoła oddaje najnowsze łodzie motorowe typu RIB, skutery wodne i quady.

Zadania związane ze szkoleniami z zakresu techniki kryminalistycznej prowadzą nauczyciele policyjni wywodzący się spośród ekspertów takich specjalności jak daktyloskopia, biologia, osmologia, rekonstrukcja wypadków drogowych, jak również technicy kryminalistyki z wieloletnim doświadczeniem w tej służbie. Dla wykładowców z Zespołu Techniki Kryminalistycznej oprócz sal dydaktycznych polem działania są pracownie przystosowane do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu zabezpieczania śladów kryminalistycznych, symulatornia mieszcząca się pod jednym z budynków mieszkalnych, jak i tereny otwarte
w obrębie Centrum Szkolenia Policji.

Szkolenia minersko pirotechniczne nacechowane są wysokim stopniem ryzyka. Specyfika tych szkoleń wymaga od Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nakładu olbrzymich środków na sprzęti materiały niezbędne do bezpiecznej realizacji zajęć z użyciem materiałów wybuchowych i środków inicjujących. Zespół Minersko Pirotechniczny realizuje szkolenia przy wykorzystaniu dostępnych środków i technik neutralizacyjnych.

Zespół Pomocy Przedmedycznej poza realizacją szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych zabezpiecza medycznie zajęcia z użyciem materiałów wybuchowych, prace wysokościowe i nurkowe jak również wszelkie przedsięwzięcia realizowane na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Podczas realizacji szkoleń korzystamy z wytycznych Krajowej rady Resuscytacji wprowadzając wśród policjantów pożądane nawyki i umiejętności.

Kadra Zakładu legitymuje się jednymi z najwyższych, w kraju, uprawnieniami instruktorskimi  każdej z realizowanych dziedzin. Tak więc funkcjonują tu instruktorzy: minerstwa i pirotechniki, płetwonurkowania, pływania, ratownictwa WOPR, ratownictwa wysokościowego oraz sportów motorowodnych. Ponadto zajęcia pomocy przedmedycznej realizuje zespół w którego skład wchodzą zarówno pielęgniarki dyplomowane jak
i doświadczeni instruktorzy ratownictwa medycznego. Wśród członków Zakładu znajdują się policjanci posiadający uprawnienia biegłych sądowych w wąskich specjalnościach.

W realizacji powyższych zadań niezbędna jest współpraca Zakładu z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami i jednostkami działającymi w sferze zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Dlatego kontynuujemy współpracę z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,  Urzędami Żeglugi Śródlądowej w Warszawie i Giżycku, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Mazurską Służbą Ratowniczą
w Okartowie, Ligą Obrony Kraju, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Instytutem Maszyn Matematycznych.

Kontakt

Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych
mł. insp. Robert Rodziewicz

tel. 47 72 55 893

e-mail: zss@csp.edu.pl