Kierownictwo

Agnieszka ZIELIŃSKA

ZASTĘPCA KOMENDANTA ds. LOGISTYCZNYCH

 

Agnieszka Zielińska

 
 
  • Pani Agnieszka Zielińska w dotychczasowej pracy zawodowej związana była z pionem logistycznym. Pracę w Policji rozpoczęła w 2009 r. w Biurze Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, gdzie była zaangażowana między innymi w przedsięwzięcia związane z wprowadzeniem i dystrybucją nowego umundurowania służbowego policjantów,  następnie realizowała zadania inwestycyjno – remontowe.
  • Od 2015 r. pracowała w Departamencie Budżetu i Finansów Ministerstwa Cyfryzacji jako Starszy specjalista ds. planowania i wykonania budżetu, a następnie jako Starszy specjalista ds. organizacyjno – systemowych gdzie między innymi prowadziła sprawy wynikające z ujawnienia okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • W 2017 r. swoje życie zawodowe związała z Komendą Stołeczną Policji. Tam początkowo pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów, a w stycznia 2019 r. została mianowana na stanowisko naczelnika Wydziału. Koordynując przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowe przyczyniła się do sukcesywnego podnoszenia warunków pracy policjantów i pracowników Komendy Stołecznej Policji i podległych jednostek organizacyjnych Policji.
  • W dniu 16 kwietnia 2022 r została mianowana przez Komendanta Głównego Policji na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
  • Pani Agnieszka Zielińska jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration.
Powrót na górę strony