Pion dydaktyczny

Zgodnie z Regulaminem Centrum Szkolenia Policji, do podstawowych zadań Wydziału Dowodzenia należy sprawowanie nadzoru dowódczo-wychowawczego nad słuchaczami odbywającymi szkolenia zawodowe podstawowe i doskonalenie zawodowe centralne, zapewnienie warunków socjalno-bytowych słuchaczom oraz przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu taktyki działań zespołowych Policji.


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 2.92 MB)

Policjanci Wydziału Dowodzenia odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw słuchaczy szkoleń i kursów prowadzonych w Centrum Szkolenia Policji. Kadra Wydziału organizuje czas wolny słuchaczy, umożliwiając im rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności. Organizując turniej sportowe zachęca do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej oraz wpływa na zacieśnienie więzi interpersonalnych między słuchaczami.

W bezpośrednich kontaktach ze słuchaczami policjanci Wydziału Dowodzenia zwracają szczególną uwagę na kulturę osobistą, dyscyplinę oraz tolerancję, które przekładają się na postawę i wizerunek policjanta w służbie oraz podczas jego życia rodzinnego. Kadra Wydziału Dowodzenia reprezentuje także Centrum Szkolenia Policji podczas uroczystości państwowych i samorządowych oraz zapewnia oprawę ceremonialną uroczystych apeli i zbiórek organizowanych w CSP.

Do zadań Wydziału Dowodzenia należy w szczególności:

  • zapewnienie nadzoru dowódczego nad słuchaczami odbywającymi szkolenie w Centrum Szkolenia Policji,
  • zapewnienie warunków socjalno-bytowych słuchaczom odbywającym szkolenie w Centrum Szkolenia Policji,
  • przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu taktyki działań zespołowych Policji.

 

Naczelnik Wydziału Dowodzenia
podinsp. Jakub Piotrowski

tel. 47 72 55 492

e-mail: sekr.wd@csp.edu.pl

Powrót na górę strony