Kurs BLS-AED - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.12.2007

Od 1 do 2 grudnia trwało w CSP szkolenie kadry dydaktycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych z zakresu BLS - AED (Basic Life Support – Automated External Defibrillator – z ang. podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznej defibrylacji zewnętrznej) prowadzone przez instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji z firmy EDU-MED.

 

Oprócz kadry CSP w zajęciach uczestniczyli członkowie legionowskiego WOPR. Ideą takich kursów jest przeszkolenie jak największej liczby osób aby w czasie realnego zagrożenia nie przechodziły obojętnie obok potrzebującego pomocy. Trening polegał więc nie tylko na kształceniu technicznych umiejętności, które uczestnicy szkolenia w większości posiadali, co na zmianie psychicznego podejścia i zwalczeniu w sobie ewentualnego lęku przed rozpoczęciem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nagłe zatrzymanie krążenia jest przyczyną śmierci ok.700 tyś osób rocznie. Ok. 40% przypadków następuje w mechanizmie migotania komór. Jak najszybsze wdrożenie kolejnych ogniw łańcuch ratunkowego podnosi szanse osoby poszkodowanej na przeżycie.

W pierwszym dniu szkolenia zdobywaliśmy wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu:
•    Zagadnień prawnych i bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji ratowniczej
•    Układania w pozycji bocznej bezpiecznej
•    Przyczyny utraty przytomności i najczęstszych przyczynach zatrzymania krążenia - migotania komór
•    Defibrylacji
•    Alarmowania zawodowych służb ratowniczych
•    Algorytmu Basic Life Support wg. Wytycznych 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji.

zdjęcie zdjęcie

Dzień drugi to część  instruktorska, w której uczyliśmy się nauczania i  oceniania  zdobytych umiejętności BLS – AED.

Magdalena Mażewska
Zakład Szkoleń Specjalnych
zdj. autor