Stop przemocy domowej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stop przemocy domowej

Data publikacji 17.02.2010

„Milczenie nie zawsze jest złotem - wybieram godne życie" – to tytuł spektaklu i debaty, które odbyły się w dniu dzisiejszym w Sali Widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo. Inicjatorem przedsięwzięcia był Zakład Służby Prewencyjnej CSP Legionowo. Patronat nad spotkaniem objął Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Arkadiusz Brzozowski.

Pomysł takiego spotkania powstał po udziale kadry Centrum Szkolenia Policji w posiedzeniu Trybunału Kobiet w grudniu 2009r.  Debatę poprzedziło widowisko teatralne przygotowane przez kadrę i słuchaczy CSP. Bohaterowie przedstawienia to sprawca przemocy, były funkcjonariusz Policji, stosujący od kilku lat przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej żony, matka, siostra, dzieci pokrzywdzonej, policjanci oraz sąsiedzi. Przedstawione zostały dwie możliwości rozwiązania sytuacji kryzysowej, jak i ich skutki.
Po spektaklu zaproszeni goście – przedstawiciele władz Miasta Legionowo, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, Koordynator Niebieskiej Karty, przedstawiciele OPS, kuratorzy, sędziowie, prokuratorzy, psycholodzy, Prezes Centrum Praw Kobiet – wzięli udział w debacie. Poruszone tematy dotyczyły m.in. procedur związanych z Niebieską Kartą, pokazane zostały skutki, jakie mogą powstać w wyniku bezczynności organów, omówiono potrzeby budowania koalicji interdyscyplinarnych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniu przemocy. Podkreślono, że  jest to nie tylko problem danej rodziny, ale też całego społeczeństwa.   
 

 

Magdalena Błażejak
Hanna Grochowska
foto: Mariusz Mazewski ZTK