CENTRUM SZKOLENIA POLICJI w Legionowie
Integracja zaplecza logistycznego MSWiA

 • W czwartek na odprawie służbowej kadry kierowniczej Centrum Szkolenia Policji pożegnaliśmy Zastępcę Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosława Gałuszkę, który dalszą służbę będzie pełnił w Szkole Policji w Katowicach.więcej

 • 31.07.2014
  Dziś 178 funkcjonariuszy, którzy przeszli pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do Policji oraz złożyli policyjne ślubowanie, rozpoczęło blisko półroczną naukę w Centrum Szkolenia Policji.więcej
 • Do bogatego programu przedsięwzięć przygotowanych w ramach centralnych obchodów policyjnego święta, jak co roku wpisało się Centrum Szkolenia Policji. Stoisko promocyjne przygotowane przez naszą jednostkę cieszyło się dużym zainteresowaniem warszawiaków.więcej

 • 24.07.2014
  Po raz kolejny w tym roku Centrum Szkolenia Policji odwiedzili przedstawiciele Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, by przeprowadzić zbiórkę krwi. Słuchacze i kadra szkoły przekazali dziś 16,5 l tego cennego daru. Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy.więcej
 • Wewnętrzne obchody święta Policji były okazją do wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Centrum Szkolenia Policji. W uroczystej zbiórce uczestniczyli Kierownictwo, policjanci oraz pracownicy szkoły, a także zaproszeni goście.więcej
 • W Centrum Szkolenia Policji pożegnaliśmy kolejną grupę młodych policjantów, uczestników szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-1/14. Uroczystość odbyła się z udziałem kierownictwa, kadry i rodzin absolwentów. Świadectwa ukończenia szkolenia oraz dyplomy wyróżnionym wręczyła Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek.więcej

 • 14.07.2014
  24 lipca, w Warszawie po raz 95. odbędą się centralne obchody święta polskiej Policji. W jednostkach uroczystości z tej okazji rozpoczęły się nieco wcześniej. Dziś policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej w ich intencji, w Parafii św. Jana Kantego w Legionowie.więcej
 • W dniach 8-9 lipca br., w Skopje stolicy Macedonii odbyły się warsztaty zorganizowane przez Biuro Wymiany Informacji i Pomocy Technicznej (TAIEX) – organu Komisji Europejskiej, którego jednym z podstawowych zadań jest zapewnianie krótkoterminowej pomocy technicznej i doradztwa w sprawach związanych z przemianami na różnych płaszczyznach działalności krajów partnerskich, a także innych państw zainteresowanych współpracą z Unią Europejską. Jedną z form współpracy są warsztaty, podczas których eksperci unijni dzielą się z beneficjentami najlepszymi praktykami.więcej


Historia Szkoły
Oferta służby w CSP
Kryteria naboru na kursy i szkolenia
Kwartalnik Policyjny
ISP
CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
Projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci
BRD
Rekrutacja do służby w Policji
NFOŚiGW
postępowania kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe
racism
NSZZP w CSP
Bank Dobrych Praktyk
podziekowania
Fundacja Dzieci Niczyje

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
telefon: 22 774 22 71, 22 766 30 00
faks: 22 605 35 05
redakcja serwisu

©1999-2014 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Wszystkie Prawa Zastrzeżone.