CENTRUM SZKOLENIA POLICJI w Legionowie
Integracja zaplecza logistycznego MSWiA

  • Wewnętrzne obchody święta Policji były okazją do wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Centrum Szkolenia Policji. W uroczystej zbiórce uczestniczyli Kierownictwo, policjanci oraz pracownicy szkoły, a także zaproszeni goście.więcej
  • W Centrum Szkolenia Policji pożegnaliśmy kolejną grupę młodych policjantów, uczestników szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-1/14. Uroczystość odbyła się z udziałem kierownictwa, kadry i rodzin absolwentów. Świadectwa ukończenia szkolenia oraz dyplomy wyróżnionym wręczyła Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek.więcej

  • 14.07.2014
    24 lipca, w Warszawie po raz 95. odbędą się centralne obchody święta polskiej Policji. W jednostkach uroczystości z tej okazji rozpoczęły się nieco wcześniej. Dziś policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej w ich intencji, w Parafii św. Jana Kantego w Legionowie.więcej
  • W dniach 8-9 lipca br., w Skopje stolicy Macedonii odbyły się warsztaty zorganizowane przez Biuro Wymiany Informacji i Pomocy Technicznej (TAIEX) – organu Komisji Europejskiej, którego jednym z podstawowych zadań jest zapewnianie krótkoterminowej pomocy technicznej i doradztwa w sprawach związanych z przemianami na różnych płaszczyznach działalności krajów partnerskich, a także innych państw zainteresowanych współpracą z Unią Europejską. Jedną z form współpracy są warsztaty, podczas których eksperci unijni dzielą się z beneficjentami najlepszymi praktykami.więcej
  • W ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP-3/14, realizowanego w Centrum Szkolenia Policji, rozpoczęli kolejny etap zajęć informacyjnych obejmujących tematykę wykorzystania Lotnictwa Policji w działalności służbowej.więcej
  • W ramach współpracy i wymiany szkoleniowej między polską Policją a Wydziałem ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych Uniwersytetu New Haven przedstawiciele tej uczelni przebywają z oficjalną wizytą w Polsce. Program pobytu obejmował m.in. prezentację funkcjonowania polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. Problematykę związaną ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym w Policji goście z USA poznali na przykładzie Centrum Szkolenia Policji.więcej
  • Nauczyciele policyjni z Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji odwiedzili Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami” w Nasielsku, gdzie poprzez zabawę uczyli dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa.więcej
  • Funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji gościli w Centrum Szkolenia Psów Służbowych Policji i Straży Granicznej, działającym w strukturach organizacyjnych Estońskiej Akademii Bezpieczeństwa. Wizyta odbyła się w ramach projektu zatwierdzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Programu Leonardo da Vinci, pn. „Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metody tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych.”więcej


Historia Szkoły
Oferta służby w CSP
Kryteria naboru na kursy i szkolenia
Kwartalnik Policyjny
ISP
CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
Projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci
BRD
Rekrutacja do służby w Policji
NFOŚiGW
postępowania kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe
racism
NSZZP w CSP
Bank Dobrych Praktyk
podziekowania
Fundacja Dzieci Niczyje

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
telefon: 22 774 22 71, 22 766 30 00
faks: 22 605 35 05
redakcja serwisu

©1999-2014 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Wszystkie Prawa Zastrzeżone.