CENTRUM SZKOLENIA POLICJI w Legionowie
Integracja zaplecza logistycznego MSWiA

 • Centrum Szkolenia Policji jest jedną z największych szkół policyjnych w kraju. Codziennie na szkoleniu zawodowym podstawowym i różnego rodzaju kursach specjalistycznych szkoli się tu ponad 800 słuchaczy. Dziś rozpoczęły się kolejne kursy doskonalenia zawodowego centralnego.więcej

 • 21.08.2014
  Ukoronowaniem kursu dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji oznaczonego symbolem KSDyż 1/14 były zajęcia wyjazdowe do stanowiska kierowania w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112), Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Warszawy oraz do Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji – lotnisko Warszawa Babice.więcej

 • 19.08.2014
  Centrum Szkolenia Policji gościło dziś Pana Grzegorza Karpińskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wraz z Zastępcą Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Panią Renatą Czyżak oraz I Zastępcę Komendanta Głównego Policji Pana nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.więcej
 • Do dnia 12 września br. Zakład Kynologii Policyjnej CSP prowadzić będzie postępowanie kwalifikacyjne psów na kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo-tropiących (SEPT-3/14) oraz na kurs specjalistyczny dla przewodników psów do wyszukiwania materiałów wybuchowych (SEW-2/13).więcej
 • W Centrum Szkolenia Policji zrealizowano trwający ponad 4 m-ce kurs specjalistyczny dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.więcej
 • Dziś Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Anna Gołąbek wręczyła nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na logo jubileuszu 25-lecia Centrum Szkolenia Policji.więcej
 • Dobiegła końca kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego. Dziś 99 absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia i tym samym podsumowało trwająca blisko pół roku naukę w Centrum Szkolenia Policji.więcej
 • Tradycją policji ruchu drogowego jest posługiwanie się w służbie motocyklami. Efektywność służby, jak również bezpieczeństwo policjanta - motocyklisty zależy od posiadanych umiejętności kierowania tym pojazdem.więcej
 • Zapraszamy do obejrzenia materiału foto/wideo z realizacji zajęć Policji wodnej w Bazie Szkoleniowej Centrum Szkolenia Policji w miejscowości Kal koło Węgorzewa.więcej
 • W dniu 04 sierpnia br. w trakcie odprawy kadry kierowniczej Centrum Szkolenia Policji Komendant insp. dr Roman Stawicki uroczyście powitał Panią insp. Annę Rosół, która objęła stanowisko Zastępcy Komendanta CSP do spraw Dydaktycznych.więcej
 • W czwartek na odprawie służbowej kadry kierowniczej Centrum Szkolenia Policji pożegnaliśmy Zastępcę Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosława Gałuszkę, który dalszą służbę będzie pełnił w Szkole Policji w Katowicach.więcej


Historia Szkoły
Oferta służby w CSP
Kryteria naboru na kursy i szkolenia
Kwartalnik Policyjny
ISP
CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
Projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci
BRD
Rekrutacja do służby w Policji
NFOŚiGW
postępowania kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe
racism
NSZZP w CSP
Bank Dobrych Praktyk
podziekowania
Fundacja Dzieci Niczyje
Nigdy nie jeżdżę po alkoholu

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
telefon: 22 774 22 71, 22 766 30 00
faks: 22 605 35 05
redakcja serwisu

©1999-2014 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Wszystkie Prawa Zastrzeżone.