Oferta wydawnicza

Oferta Wydawnicza

Lp.

Tytuł i autor

Rok
wydania

Cena egz. brutto

w zł

1.

Posiadanie, użycie i wykorzystanie broni palnej służbowej przez policjantów, Dyduch L.

2014 15,80

2. 

Postępowanie policjantów z bronią palną przydzieloną do celów służbowych, L. Dyduch

2012

9,20

3.

Poznawcze i utylitarne problemy zarządzania kryzysowego w Policji, R. Socha

2012

16,65

4. 

Przestępstwo zabójstwa. Aspekty karnomaterialne
i elementy taktyki czynności wykrywczych, R. Maj

2010

5,25

5.

Przygotowanie i dyslokacja służby patrolowej policjantów, L. Dyduch

2012

18,00

6.

Szkolenie strzeleckie. Wybrane zagadnienia, P. Senderski

2014

5,00

7. ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO Ich posiadanie, użycie i wykorzystanie przez policjantów. Leszek Dyduch 2016 23,00
8.

Dermatoskopia. Praktyczny poradnik dla techników kryminalistyki. Część 1. Jarosław Piotrowski

2018 11,00
Powrót na górę strony