O wydawnictwie - Wydawnictwa - Centrum Szkolenia Policji

Wydawnictwa

O wydawnictwie

Działalność Wydziału Wydawnictw i Poligrafii

Działalność Wydziału Wydawnictw i Poligrafii

 

Zadania Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji:

1) bieżąca obsługa poligraficzna Centrum Szkolenia Policji (testy, świadectwa, materiały szkoleniowe, abonamenty, dyplomy, dzienniki lekcyjne, księgi ewidencyjne, druki firmowe);

2) obsługa poligraficzna konferencji, narad oraz szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Policji, Komendę Główną Policji, Komendę Stołeczną Policji oraz przez podmioty zagraniczne (materiały szkoleniowe, teczki, notesy, winiety, wizytówki, identyfikatory)

3) opracowanie redakcyjne oraz druk książek i broszur (publikacji naukowych, wydawnictw specjalistycznych, podręczników, materiałów dydaktycznych) na potrzeby CSP oraz innych jednostek Policji,  MSWiA i innych instytucji związanych z ochroną porządku prawnego;

4) wydawanie „Kwartalnika Policyjnego