PRAWA CZŁOWIEKA

PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE ds. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

mł. asp. Dariusz Rajski 

 

 

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo


e-mail: dariusz.rajski@csp.edu.pl
tel. (47) 72 552 33 

 

 

„Policjanci w toku wykonywanych czynności służbowych
mają obowiązek respektowania godności ludzkiej
oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.”
Art.14 ust.3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji


Szanowni Państwo!

Od roku 2004 w Policji działa sieć pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka ulokowanych w strukturze organizacyjnej jednostek organizacyjnych Policji, przede wszystkim przy Komendancie Głównym Policji, komendantach wojewódzkich Policji oraz komendantach szkół Policji. Powołanie ich oraz wieloletnie funkcjonowanie jest przykładem, jak ważną rolę Policja przykłada do poszanowania fundamentalnych praw osób, które mogą mieć kontakt z funkcjonariuszami. Wieloletnie doświadczenia przyczyniły się do podniesienia standardów działania całej formacji w zakresie ochrony praw człowieka oraz etyki zawodowej funkcjonariuszy. Należy również podkreślić, iż nowe wyzwania ze strony społeczeństwa nakazują dalszy postęp i rozwijanie tego wrażliwego i społecznie ważnego obszaru.    

Działania pełnomocników komendantów szkół Policyjnych różnią się częściowo od zadań pozostałych pełnomocników. Skierowane są one przede wszystkim na podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli pracujących w jednostkach szkoleniowych Policji, słuchaczy szkolenia zawodowego oraz słuchaczy doskonalenia zawodowego realizowanego centralnie w zakresie praw człowieka. Mają także uwrażliwiać policjantów na to, co jest związane z wartością drugiego człowieka - niezależnie od jego pochodzenia, sytuacji społecznej i życiowej (w tym również sytuacji, kiedy zdarza się, że narusza on normy prawne).  Pełnomocnik realizuje również inne zadania, które zostały ujęte w Decyzji nr 218 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Komendanta Centrum Szkolenia Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka.

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo dokumenty i publikacje (a także linki do nich), do których lektury uprzejmie zachęcam - zarówno w kontekście tego, co należy do fundamentalnych praw i wolności oraz tego, w jaki sposób funkcjonariusze publiczni powinni zapewniać wysokie standardy realizacji tych praw w różnych sytuacjach zawodowych.

Zachęcam również do kontaktu wszystkich nauczycieli policyjnych, słuchaczy naszej jednostki szkoleniowej oraz inne osoby, które będą chciały uzyskać bliższe informacje nt. działalności Pełnomocnika oraz informacje nt. możliwości podjęcia działań w sytuacjach, gdy czyjeś prawa podstawowe są naruszane przez funkcjonariuszy państwa. Nadmieniam, że Pełnomocnik jest także doradcą ds. etyki, a zatem służy Państwu rozmową w sytuacji wystąpienia dylematu moralnego w służbie.

 

Przydatne linki:

Mteriały dla funkcjonariuszy pomocne w realizacji wysokich standardów ochrony praw człowieka

Dokumenty dot. zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

VII Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od 15 października 2008 r. do 31 października 2015 r.​

Sieć Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji

Akty prawne i dokumenty

Orzecznictwo

Publikacje

Materiały edukacyjne o tematyce romskiej i żydowskiej.

Ochrona prawna funkcjonariuszy Policji

 

Uprzejmie dziękuję za odwiedzenie naszej strony oraz za zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi praw człowieka, w szczególności w aspekcie działania pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka realizujących swoje zadania w jednostkach szkoleniowych Policji.

 

Powrót na górę strony