Francuskie metody szkolenia koni służbowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Francuskie metody szkolenia koni służbowych

Data publikacji 06.10.2014

Centrum Szkolenia Policji uczestniczy w rozpoczynających się dziś warsztatach szkoleniowych w zakresie szkolenia i doboru koni służbowych. Zajęcia prowadzą francuscy eksperci – ppłk Antoine Lerch Zastępca Dowódcy Regimentu Kawalerii Straży Republikańskiej i chor. szt. Eric Ducatel członek Regimentu Kawalerii Straży Republikańskiej.

     Przedstawiciele strony francuskiej tygodniowy pobyt w Polsce rozpoczęli od wizyty w Centrum Szkolenia Policji. Gościom towarzyszyli Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Anna Gołąbek oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz, którzy dokonali prezentacji zaplecza dydaktycznego szkoły, w tym kompleksu hal sportowych i zespołu strzelnic oraz Policyjnego Centrum Dowodzenia. Delegacja zapoznała się również z systemem polskiego szkolnictwa policyjnego oraz zadaniami, jakie realizują poszczególne komórki dydaktyczno - wychowawcze CSP.

     Od jutra rozpoczną się, skierowane do policyjnych instruktorów jeździectwa i policjantów – jeźdźców, praktyczne zajęcia, w czasie których będą wykorzystywane konie służbowe ze stanu Referatu Konnego i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego Komendy Stołecznej Policji.  Zostaną przeprowadzone m.in. ćwiczenia z zakresu taktyki i techniki współdziałania szyku konnego z pododdziałem pieszych przeciwko agresywnemu tłumowi.

     Przyjazd partnerów francuskich do Polski to już kolejny etap programu współpracy zaplanowanej na 2014 rok, która ma na celu wymianę doświadczeń z zakresu szkolenia koni służbowych oraz  doskonalenie umiejętności policjantów – jeźdźców.

     Warto przypomnieć, że francuskie jednostki konne Policji i Żandarmerii charakteryzuje wysoki poziom wyszkolenia jeździeckiego, skuteczność w działaniu oraz bogate doświadczenie, które wynika z wieloletniej tradycji. Wykorzystanie wzorców francuskich posłuży wprowadzeniu nowych metod szkoleniowych w formacji konnej polskiej Policji oraz wykorzystaniu dobrych praktyk w służbie policjantów – jeźdźców.

kr

zdj. kr