Święto Policji

9 Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Z okazji Święta Policji pragnę złożyć na ręce Pani Inspektor wyrazy pełnego uznania za ofiarną codzienną służbę, trud i rolę Policji w naszym życiu społecznym. Policyjna służba drugiemu człowiekowi to odpowiedzialna misja, a profesjonalne niesienie pomocy i czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym wymaga nie tylko szczególnych predyspozycji, ale także determinacji, poświęcenia i odwagi oraz nieustającej pracy nad sobą. Życzę Pani oraz wszystkim Pani funkcjonariuszom i pracownikom jak najlepszego zdrowia i wielu osobistych pomyślności. Niech służba na rzecz społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przynosi ‘Wam wszystkim zadowolenie i zasłużone uznanie.

Dowódca

Płk dypl. dr inż. Piotr Waniek

Białobrzegi, lipiec 2021 r.

Szanowna Pani
insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Z okazji Święta Policji w imieniu własnym oraz całej społeczności Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie pragniemy złożyć kadrze dydaktycznej, funkcjonariuszom i pracownicom serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji w pełnieniu trudnej, a zarazem zaszczytnej służby. Wasza praca niesie za sobą dużą odpowiedzialność za przygotowanie zawodowe policjantów. Dziękujemy za rzetelną służbę, poświęcenie oraz zaangażowanie w kształcenie kadry, której zadaniem jest dbałość o społeczny spokój i bezpieczeństwo. Życzymy, aby ten uroczysty dzień był powodem do dumy i zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych. Dziękujemy  Pani Komendant za dotychczasową współpracę, wsparcie, i życzliwość we wzajemnych kontaktach. Jednocześnie składamy życzenia bezpiecznej służby, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Komendant

Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Płk SG Adam Pacuk

Zastępca Komendanta

Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Płk SG Mirosław Doroszkiewicz

Kętrzyn, 24 lipca 2021 r.

Szanowna Pani

insp. Anna Rosół

Komendant Centrum szkolenia Policji w Legionowie

Szanowna Pani Komendant,

z okazji Święta Policji w imieniu własnym, funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, składam najserdeczniejsze życzenia i gratulacje dla całej kadry dydaktycznej oraz wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Dzisiejsze święto stanowi wspaniałą okazję do złożenia podziękowań za Państwa trud, poświęcenie oraz szczególną rolę dydaktyczną, jaką Szkoła odgrywa w kształceniu funkcjonariuszy Policji.

Proszę o przyjęcie życzeń wielu sukcesów w realizacji wszystkich zamierzeń służących dalszemu pomyślnemu rozwojowi Szkoły, satysfakcji z wykonywania trudnych i odpowiedzialnych obowiązków służbowych, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

płk SG dr Piotr Boćko

Koszalin, 24 lipca 2021 r.

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej im. płk. Stanisława Sitka

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Insp. Anna Rosół

Szanowna Pani Inspektor

Z okazji święta Policji w imieniu własnym oraz całego stanu osobowego Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej składam Pani Komendant oraz wszystkim podległym funkcjonariuszom i pracownikom życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę, aby wypełniane zadania były źródłem nieustającej satysfakcji, natomiast pełna poświęcenia i ofiarności służba obywatelom przynosiła powszechne społeczne uznanie.

Komendant

Płk dr Sławomir Niemirka

Szanowna Pani

insp. Anna Rosół

Z okazji Święta Policji w imieniu własnym, a także żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej 32 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera, składam najserdeczniejsze życzenia kadrze dowódczej, wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym. Niech służba Ojczyźnie przynosi Państwu satysfakcję i zasłużone uznanie, a kolejne lata były pasmem sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i służbowym.

Dowódca

32 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej

ppłk Grzegorz Konkel

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

Szanowna Pani

insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Szanowna Pani Komendant,

z okazji Święta Policji składam Pani Komendant i wszystkim Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Centrum Szkolenia Policji w Legionowie najlepsze życzenia.

Życzę, aby codzienna trudna praca wkładana w umacnianie porządku i bezpieczeństwa oraz w proces kształcenia kadr Policji stanowiła powód do satysfakcji oraz znalazła uznanie i szacunek wśród społeczeństwa.

Dziękuję za ofiarną i pełną poświęcenia służbę oraz profesjonalną współpracę ze strażakami z powiatu legionowskiego.

Życzę dużo zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

z wyrazami szacunku

Komendant Powiatowy PSP w Legionowie

wz. mł. bryg. Karol Mendak

Legionowo, dnia 24.07.2021 r.

„Jeżeli posiadasz wiedzę, pozwól, by inni mogli od niej zapalić swoje świece"

Margaret Fuller

insp. Anna Rosół

insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Z okazji Święta Policji w imieniu swoim, Grona Pedagogicznego oraz wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach składam najserdeczniejsze życzenia.

W tym szczególnym dniu pragniemy przekazać Panu i wszystkim Policjantom oraz pracownikom policji moc najserdeczniejszych życzeń.

Życzymy, aby codzienna praca i wysiłek^ wkładany w umacnianie dyscypliny służbowej przynosiły satysfakcję oraz zadowolenie. Waszej służbie niech towarzyszy zawsze szczęście oraz poczucie bezpieczeństwa.

Życzymy kolejnych sukcesów służbowych, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

z poważaniem

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Urlach

mgr Maria Łopuska

Urle, 24 lipca 2021 roku

Pani insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Szanowna Pani Komendant,

z okazji Święta Policji, w imieniu własnym oraz kadry kierowniczej Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, pragnę złożyć Pani podwładnym życzenia wszelkiej pomyślności.

Niech ten szczególny dzień doda sił i wytrwałości w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla dobra kraju.

Łącząc wyrazy głębokiego szacunku i szczerej sympatii, raz jeszcze życzę wiele satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz by ofiarność i poświęcenie były źródłem społecznego uznania, powodem dumy i motywacją do dalszej pracy i służby.

Z wyrazami szacunku

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

płk SG Jacek Wysokiński

Lubań, 24 lipca 2021 r.

Inspektor Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Szanowna Pani Komendant,

z okazji Święta Policji składam na Pani ręce, skierowane do wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych, życzenia wszelkiej pomyślności, a szczególnie dalszej satysfakcjonującej służby. Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności i najwyższego uznania za zaangażowanie i poświęcenie, z jakim dbacie Państwo o zapewnienie bezpieczeństwa, ładu i porządku. Niech wykonywana z tak wielkim oddaniem praca będzie źródłem poczucia dobrze spełnionego obowiązku wobec wspólnoty lokalnej.

Dziękuję zwłaszcza za Państwa służbę w ostatnim roku, który mocno doświadczył nas wszystkich, a dla Policji oznaczał dodatkowe obowiązki i nowe wyzwania. Pandemia COVID-19 pokazała, że bez względu na wszystko funkcjonariusze są zawsze gotowi do pracy i doskonale radzą sobie w każdej sytuacji. Dzięki tej próbie wiemy, że zawsze można na Państwa liczyć.

Życzę wszystkiego najlepszego zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, jednocześnie dziękując za dotychczasową współpracę i zapewniając o wsparciu Powiatu Legionowskiego w przyszłości.

Z poważaniem!

Starosta Legionowski

Sylwester Sokolnicki

Legionowo, 24 lipca 2021 r.

Szanowna Pani

insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Z okazji Święta Policji w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. pragnę złożyć (Pani komendant, wszystkim funkcjonariuszom i pracownicom cywilnym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w wykonywaniu obowiązków w służbowych, satysfakcji z osobistych i zespołowych dokonań, wytrwałości w służbie i pracy, a także powodzenia w życiu osobistym.

W tym uroczystym dniu, za pośrednictwem Pani ‘Komendant, pragnę serdecznie pogratulować wszystkim awansowanym i odznaczonym policjantom oraz pracownikom cywilnym.

Korzystając z okazji pragnę Pani ‘Komendant wyrazić serdeczne podziękowanie za pomyślnie układającą się współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r.

Prezes

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „RODZINA POLICYJNA 1939 r.” z/s w Katowicach

Teresa Bracka

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Kule, dnia 24 lipca 2021 r.

Pani

insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Z okazji obchodów Święta Policji pragnę złożyć Panu oraz funkcjonariuszom i pracownikom Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podziękowania za codzienne realizowanie zadań, ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków, za poświęcenie, a także za stałe zapewnianie bezpieczeństwa Państwa. Jest to szczególnie wymagające w trwającym obecnie trudnym okresie pandemii. Wypełniając swą powinność Policjanci wykazują pełną gotowość i zdecydowaną postawę, a swą ciężką i odpowiedzialną służbę pełnią często z narażeniem własnego zdrowia i życia.

Życzę Państwu bezpiecznej służby, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech ta zaszczytna służba, której się podjęliście przynosi Państwu wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych i społecznych. Życzę także, by Państwa ofiarność i poświęcenie było zawsze źródłem społecznego uznania i powodem do dumy.

Komendant

Centralnego Odrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

płk Magdalena Knapik

insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Szanowna Pani Komendant

Z okazji Święta Policji proszę przyjąć serdeczne podziękowania za odpowiedzialną, rzetelną i pełną najwyższego profesjonalizmu służbę dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców.

Praca w Policji jest trudna, pełna poświęceń, wyrzeczeń i ryzyka. Wymaga od funkcjonariuszy najwyższej fachowości, doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego. Dzięki działaniom Centrum Szkolenia Policji, nowoczesnej i wiodącej uczelni, co roku w szeregi policji wstępuje znakomicie wyszkolona i przygotowana do pełnienia swoich obowiązków kadra.

Proszę przyjąć szczere i serdeczne życzenia satysfakcji i dumy z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Nieporęt

Sławomir Maciej Mazur

Nieporęt, dnia 24 lipca 2021 r.

Warszawa, 24 lipca 2021 r.

 

Pani

insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Szanowna Pani Komendant

Z okazji Święta Policji, w imieniu własnym oraz całej społeczności akademickiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, składam Pani Komendant oraz wszystkim podległym funkcjonariuszom i pracownikom słowa uznania, szacunku, a także podziękowania za trud włożony w codzienna służbę.

Dzień 24 lipca to wyjątkowe święto dla wszystkich Policjantów i pracowników Policji. Służba w Centrum Szkolenia Policji wymaga szczególnej odpowiedzialności, jest misją na rzecz drugiego człowieka. Dzięki zaangażowaniu kadry w proces dydaktyczny, miny Centrum Szkolenia Policji w Legionowie opuszczają doskonale przygotowani specjaliści.

Święto Policji jest także czasem awansów i wyróżnień za ofiarną służbę. Wiedza, zaangażowanie i duże umiejętności zawodowe funkcjonariuszy Policji dobrze służą bezpieczeństwu obywateli naszego państwa i spotykają się z wysokim uznaniem społecznym.

W tak ważnym dla wszystkich Państwa dniu składam najlepsze życzenia zdrowia, satysfakcji z służby, wielu sukcesów u’ pracy oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym i rodzinnym.

Rektor-Komendant

Szkoły wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Gen. dr Marcin Strzelec

Dyrektor

Zakładu Emerytalno-Rentowego

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warszawa, dnia 9 lipca 2021 r.

Pani insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Szanowna Pani Komendant,

w imieniu własnym oraz pracowników Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA składam Pani Komendant oraz wszystkim Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym Policji najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Policji.

Życzę dużo wytrwałości, niewyczerpanej siły oraz poczucia spełnienia w realizacji codziennych obowiązków służbowych. Niech Państwa działaniom towarzyszy ludzka życzliwość i przychylność, a zaangażowanie i oddanie będzie zawsze źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania. Osobiste i rodzinne życie niech będzie napełnione spokojem i wszelką pomyślnością.

Życzę Pani Komendant dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz zawsze bezpiecznej służby.

z poważaniem

Małgorzata Zdrodowska

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wraz z pracownikami

Szanowna Pani

Insp. Anna Rosół

Komendant  Centrum Szkolenia. Policji w Legionowie

Święto Policji to wyjątkowy dzień, który jest szczególną okazją, by wyrazić wdzięczność i uznanie dla Pani Komendant i Funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W tym uroczystym dniu w imieniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: życzę wielu kolejnych sukcesów w pracy zawodowej, powodzenia i wytrwałości w codziennym realizowaniu zawodowych celów. Życzę, aby trudna i odpowiedzialna służba była dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Jednocześnie wyrażam podziękowania dla Pani Komendanta i Wszystkich Funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie za różnorodną pomoc merytoryczną i organizacyjną w realizacji przedmiotu bezpieczeństwo publiczne w naszych klasach policyjnych.

Z wyrazami szacunku i uznania

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Jolanta Dunikowska-Wszołek

Tymbark dn. 24.07.2021

Powrót na górę strony