Administratorzy Serwisu - Kontakt - Centrum Szkolenia Policji

Administratorzy Serwisu

 

 

                                

  Administratorzy Serwisu
 

Marcin Chotomski
Wydział Łączności i Obsługi Informatycznej
tel. 47 72 55 471
e-mail: marcin.chotomski@csp.edu.pl

 

Paweł Piechociński
Wydział Łączności i Obsługi Informatycznej
tel. 47 72 55555
e-mail: pawel.piechocinski@csp.edu.pl

 

Uwagi dotyczące strony internetowej prosimy kierować na jeden z w/w adresów poczty e-mail.