O Bibliotece

O Bibliotece

 

Centralna Biblioteka Policyjna funkcjonuje w strukturze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie od 1990 r. Główny trzon profilu gromadzenia zbiorów stanowią publikacje dotyczące dyscyplin naukowych związanych z problematyką  resortu spraw wewnętrznych i administracji. Gromadzone są wydawnictwa z zakresu:

 •    ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 •    organizacji i działalności służb policyjnych w Polsce i na świecie,
 •    kryminalistyki,
 •    kryminologii,
 •    prawa,
 •    medycyny sądowej,
 •    nauk społecznych, ekonomicznych i politycznych.

CBP gromadzi wydawnictwa zwarte i ciągłe, krajowe i zagraniczne. W swoich zbiorach posiada publikacje policyjne, przepisy prawne, abstrakty policyjne oraz nieliczne wydawnictwa XIX-wieczne i przedwojenne. Biblioteka zwiększa swój zasięg oddziaływania za pośrednictwem filii w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Centralna Biblioteka Policyjna mimo swego krótkiego okresu działalności jest najzasobniejszą książnicą resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej zbiory są wykorzystywany zarówno w działalności dydaktycznej oraz informacyjnej, jak i popularyzatorskiej.

Księgozbiór według stanu na dzień 31.12.2023 r. liczy 225 633 egzemplarze. W tym znajduje się 85 295 egzemplarzy czasopism i druków ciągłych, które stanowią cenną kolekcję w liczbie 693 tytułów.

W zasobie Biblioteki znajdują się cenne ciągi czasopism m.in.:

 •    "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" (1924-1925, 1927-1933);
 •    "Na Posterunku: Gazeta Policji Państwowej"" (1922, 1925, 1928-1929, 1931, 1933-1938);
 •    "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" (1931-1933, 1935-1936,         1958-2000, 2004-2008, 2010);
 •    "Państwo i Prawo" (1946-2011);
 •    "Palestra" (1925-1939, 1957-2008, 2010-2019);
 •    "Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" (1919-1921, 1956, 1959-1963, 1970-2011);
 •    "Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej" (1945-1950, 1973-1985);
 •    "Polonica Zagraniczne" (1939-1967, 1972-1998);
 •    "Dziennik Ustaw" (1918-2011);
 •    "Monitor Polski" (1922-1933, 1936, 1938, 1946-2011);
 •    "Służba MO" (1957-1989);
 •    "Problemy Kryminalistyki" (1955-2023 ->).


Wdrożony w CBP Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych.

Dla użytkowników przygotowane są stanowiska komputerowe, z dostepem do:

 • Internetu,
 • Intranetu,
 • INTEGRO - elektronicznego katalogu Centralnej Biblioteki Policyjnej,
 • Systemu Informacji Prawnej LEGALIS,
 • Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA


Centralna Biblioteka Policyjna współpracuje ze wszystkimi bibliotekami policyjnymi, a zwłaszcza szkołami policyjnymi oraz z bibliotekami naukowymi z terenu Warszawy.

Dzięki tej współpracy wymieniamy wydawnictwa w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzimy robocze kontakty, wymianę doświadczeń oraz uczestniczymy w konferencjach i konwersatoriach naukowych.

 

Powrót na górę strony