Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci rozpoczęli szkolenie podstawowe

Data publikacji 14.06.2024

175 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy rozpoczęło szkolenie zawodowe podstawowe w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oznaczone symbolem SZP-4A/24. Przez kilka miesięcy będą zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby na terenie całej Polski.

Uroczystego otwarcia kursu dokonał insp. Ryszard Jakubowski, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w towarzystwie kadry kierowniczej. W trakcie inauguracji odczytano list Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, skierowany do nowo przyjętych policjantów.

W zainaugurowanej edycji szkolenia uczestniczyli funkcjonariusze z różnych stron Polski. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść teraz obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów.

Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla kursantów początkiem prawdziwej służby w Policji.

J. Łaszyn WP, asp. R.Karyś WD

 

Powrót na górę strony