Aktualności

Warsztat Proaktywnego Przełożonego

Data publikacji 29.05.2024

W Bazie Szkoleniowej w Kalu odbyło się pięciodniowe doskonalenie zawodowe lokalne pn. Warsztat Proaktywnego Przełożonego, które skierowane jest do kadry kierowniczej Policji.

W doskonaleniu wzięło udział 12 funkcjonariuszy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkoły Policji w Katowicach.

Doskonalenie miało na celu rozwijanie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie rozpoznawania i proaktywnego reagowania na niepożądane zachowania w środowisku służby i pracy. Uczestnicy warsztatów doskonali umiejętności szybkiego rozpoznawania nieprawidłowych zachowań i podejmowania skutecznych działań w celu zapobieżenia ich eskalacji, mogącej skutkować podjęciem działań formalnych dyscyplinarnych lub karnych. Funkcjonariusze pracowali w oparciu o materiały opracowane na podstawie realnych sytuacji i zdarzeń, a także wykorzystywali posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Zajęcia w trakcie Warsztatu Proaktywnego Przełożonego realizował psycholog policyjny Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach asp. szt. Mirosław Falkiewicz oraz Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Grzegorz Sala. Gościnnie prowadziła również zajęcia funkcjonariuszka Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Kamila Zimoń, która omówiła treści dotyczącem.in. konfliktu interesów, symptomów korupcji, czy też ochrony sygnalistów.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialna była podkom. Kamila Sitkowska – Koordynator Psychologów CSP.

Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy kadrą kierowniczą obu jednostek szkoleniowych Policji.

W 2024 roku w Bazie Szkoleniowej w Kalu zaplanowane są jeszcze dwa takie warsztaty, które będą realizować wykładowcy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkoły Policji w Katowicach.

tekst: podkom. Kamila Sitkowska
zdjęcia: podkom. Kamila Sitkowska, kom. Grzegorz Sala

 

Powrót na górę strony