Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi

Data publikacji 17.05.2024

W tym tygodniu kadra Centrum Szkolenia Policji w Legionowie miała okazję uczestniczyć w zajęciach doskonalenia lokalnego prowadzonego przez trenerkę z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Celem spotkania było pogłębienie wiedzy wśród funkcjonariuszy w zakresie zapobiegania i wykrywania zjawiska handlu ludźmi. Szczególną uwagę zwrócono na identyfikację ofiar tego przestępczego procederu.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji utworzona została w 1951 roku. IOM prowadzi różnorodne działania w odpowiedzi na potrzeby migrantów, osób wewnętrznie przesiedlonych, osób powracających do krajów pochodzenia oraz społeczeństwa przyjmującego. Działania IOM to między innymi zapewnianie bezpośredniej pomocy humanitarnej oraz integracji.

Podczas doskonalenia przedstawione zostały najpopularniejsze obecnie formy uzyskiwania dochodu z handlu ludźmi, tj. żebractwo, prostytucja i zmuszanie do pracy w branżach rolniczej, budowlanej i tekstylno-włókienniczej. Według danych IOM ofiarami handlu ludźmi w 2020 r. zostało blisko 50 milionów osób na całym świecie. Najwięcej, bo 21,2 miliona było wykorzystanych do pracy przymusowej; 6,3 miliona było zmuszanych do prostytucji (lub pracy w seks-biznesie), a 22 miliony osób zostało przymuszonych do zawarcia małżeństwa – co także jest formą handlu ludźmi. Spotkanie było doskonałą okazją podzielenia się doświadczeniami oraz możliwością dyskusji nad tą współczesną formą niewolnictwa.

W kodeksie karnym handel ludźmi, który jest zbrodnią zagrożoną karą pozbawienia wolności nawet do 20 lat, został zdefiniowany w art. 115 §22, natomiast jego penalizacja znajduje się w art. 189a kk. Dla służb państwowych może być trudne zidentyfikowanie osób, które mogły paść ofiarą tego procederu, ponieważ ofiary są często zastraszone lub wykorzystywana jest ich bezradność. Manipulacje oprawców, odbieranie dokumentów, przemoc psychiczna i fizyczna, przetrzymywanie w nieludzkich warunkach i szantaż napędzają strach ofiar. Często także bariera językowa jest tym czynnikiem, który utrudnia zwracanie się o pomoc. 

Dlatego też, ostatnie zajęcia dla kadry dydaktycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, skupiły się na identyfikacji tych czynników, które mogą świadczyć o tym, że osoba stała się ofiarą handlu ludźmi. Sytuacja geopolityczna ostatnich lat, mająca wpływ na ruchy migracyjne oraz uchodźcze, stawia także przed Policją zadanie zmierzenia się z wyzwaniami zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które znalazły się na terytorium RP i z uwagi na swoją trudną sytuację, mogą stać się łatwym celem dla przestępców. Gry edukacyjne, które zostały przekazane przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji będą wykorzystane przez naszą kadrę w celu poszerzania profilaktyki oraz wiedzy na temat unikania niebezpieczeństw w podróży. 

Zachęcamy do zapoznania się z aktami prawnymi Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32011L0036

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0093

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-w-sprawie-dzialan-przeciwko-handlowi-ludzmi-warszawa-2005-05-17519326


Serdecznie dziękujemy za współpracę!


mł. asp. Dariusz Rajski – Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. Ochrony Praw i Człowieka, sierż. szt. Diana Kocon – Rzecznik Prasowy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Powrót na górę strony