Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie ze służbą i mundurem

Data publikacji 07.02.2024

„Życie składa się z przywitań i pożegnań”, te słowa Wiktora Hugo oddają charakter policyjnej służby. Wstępując do niej policjant wita się z mundurem i żegna z nim odchodząc na emeryturę. Dziś w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się uroczyste pożegnanie trzech przedstawicieli kadry kierowniczej szkoły.

Nasze życie składa się z wielu etapów. Jeden z nich wieńczy decyzja o rozstaniu z policyjnym mundurem. Dla Policjanta jest to szczególnie trudne. Specyfika naszej służby sprawia, że często zaciera się granica pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Być dobrym policjantem oznacza wierność przyjętym zasadom, wśród których powinność i gotowość służenia społeczeństwu stanowią nadrzędną wartość. To służba, która wymaga wielu wyrzeczeń, co z perspektywy przepracowanych lat daje podstawę do dumy i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku.

Dziś w Auli szkoły uroczyście pożegnaliśmy trzech przedstawicieli kadry kierowniczej CSP w Legionowie. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo szkoły na czele z Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anną Jędrzejewska-Szpak.

Młodszy inspektor Maciej ANTAS, służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. W początkowym okresie związany z Komendą Stołeczną Policji, gdzie pełnił służbę w Wydziale Policji Sądowej. W roku 1999 kontynuował swoją służbę w Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie, następnie w Zespole ds. Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji, Sztabie Policji KMP w Koninie oraz Wydziale Organizacji Służby i Operacji Policyjnych. W kwietniu 2012 r. został mianowany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Ślesinie a od 2015 r. pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Koninie.

Od czerwca 2020 r. związany z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Początkowo na etacie dydaktycznym  w Zakładzie Służby Prewencyjnej a następnie w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli. W lipcu 2022 r. policjant został mianowany na stanowisko Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej a od 2023 r. mł. insp. Maciej Antas pełni służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Dowodzenia. W okresie służby policjant został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Młodszy inspektor Jarosław PIOTROWSKI,służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Mławie. W 1996 r. ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie administracyjno-prawnej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. W latach kolejnych pełnienił służbę w Wydziale Policji Kryminalnej, Laboratorium Kryminalistycznym oraz Sekcji Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. W 2001 r. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Radomiu.

Od lipca 2007 r. związany z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Początkowo na stanowisku  nauczyciela policyjnego  w Zakładzie Techniki Kryminalistycznej a następnie w Zespole Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych. W 2016 r. policjant został mianowany na stanowisko Zastępcy Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych a od lipca 2022 r. mł. insp. Jarosław Piotrowski pełni służbę na stanowisku Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych. W okresie służby policjant został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Aspirant sztabowy Piotr PRZYGODA, służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Wydziałem Inwestycji i Remontów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie pełnił służbę na stanowiskach policyjnych wspomagających proces logistyczny tego wydziału. Do jego głównych obowiązków należały sprawy związane z prowadzeniem procesów budowlanych na terenie CSP – kosztorysy inwestorskie i powykonawcze, współpraca z inwestorami, ocena stanów technicznych budynków. W lutym 2023 r. powierzono mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów. W okresie służby policjant został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Komendant Centrum podziękowała żegnającym się z mundurem policjantom za lata służby w naszej formacji, a w szczególności rzecz szkoły: Swoją służbę realizowali zawsze rzetelnie i na najwyższym poziomie. Wkładali mnóstwo energii i umiejętności w wypełnianie obowiązków. Niejednokrotnie swój prywatny czas poświęcali na rzecz służby społeczeństwu. Wspierali radą i pomocą. Zdobytą wiedzą oraz bagażem doświadczeń dzielili się z młodszymi funkcjonariuszami.”

Drodzy koledzy! Przed Wami nowe wyzwania, doskonały czas na urzeczywistnianie pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały zawodowym powinnościom. Życzymy Wam pogody ducha, siły i aktywności potrzebnych do realizowania planów oraz zamierzeń, a nade wszystko dobrego zdrowia.

 

nadkom. Damian Wroczyński
fot. asp. Robert Karyś/ZDDiP

  • Policjanci otrzmuja gratulacje od Pani Komendant szkoly.
  • Policjanci otrzmuja gratulacje od Pani Komendant szkoly.
  • Policjanci otrzmuja gratulacje od Pani Komendant szkoly.
  • Policjanci otrzmuja gratulacje od Pani Komendant szkoly.
  • Policjanci otrzmuja gratulacje od Pani Komendant szkoly.
  • Policjanci otrzmuja gratulacje od Pani Komendant szkoly.
  • Policjanci otrzmuja gratulacje od Pani Komendant szkoly.
  • Policjanci otrzmuja gratulacje od Pani Komendant szkoly.
  • Policjanci otrzmuja gratulacje od Pani Komendant szkoly.
Powrót na górę strony