Aktualności

Pierwszy kurs dla inspektorów ochrony danych osobowych

Data publikacji 03.11.2023

W dniach 16 - 20 października br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego dla osób realizujących zadania inspektorów ochrony danych osobowych. Zajęcia prowadzone były przez mł. insp. Mirosława Siwca z Komendy Głównej Policji oraz wykładowcę ze Szkoły Policji w Katowicach – asp. Grzegorza Waleczek.

W trakcie 5 dni szkoleniowych 22 osoby, a wśród nich funkcjonariusze, pracownicy cywilni i członkowie korpusu służby cywilnej, pełniący w jednostkach terenowych funkcję inspektora ochrony danych lub zastępcy inspektora danych osobowych, pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Podczas prowadzonych wykładów uczestnicy poszerzali znajomość przepisów prawa europejskiego i krajowego regulujących przetwarzanie danych osobowych, a w trakcie przeprowadzonych ćwiczeń doskonalili umiejętność wskazywania niezbędnych elementów organizacyjnych, środków ochrony danych osobowych i tworzenia procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo tych danych.

Zajęcia dotyczyły również praktycznej strony realizacji wybranych zadań przez  inspektora ochrony danych, w tym praw osób, których dane dotyczą, obsługi incydentów  i naruszeń z tego zakresu, udostępniania i powierzania danych osobowych, kompetencji oraz metodologii prowadzenia kontroli i nadzoru w tym przedmiocie.

W trakcie zajęć prowadzący zapoznawali uczestników z orzeczeniami sądów, zaleceniami i decyzjami organów nadzorczych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji.

Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnych.  

 

Powrót na górę strony