Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Mobilność osób o szczególnych potrzebach”

Data publikacji 26.10.2023

Dzisiaj w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja pn. „Mobilność osób o szczególnych potrzebach”. Na zaproszenie władz uczelni udział w wydarzeniu wzięła Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska-Szpak – członkini Komitetu Naukowego Konferencji. Ponadto CSP reprezentowali kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych mł. insp. Jarosław Piotrowski i wykładowca kom. Jolanta Zawałeń. Głównymi założeniami I Konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej tej tematyce są: doskonalenie pojazdów przeznaczonych dla osób o szczególnych potrzebach umożliwiające zwiększenie mobilności tych osób oraz zmniejszenie zagrożenia wypadkami drogowymi. Nasza szkoła stale współpracuje z WAT-em, co przekłada się na pogłębienie wiedzy przez kadrę dydaktyczną.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkanie, którego organizatorami są: Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Instytut Psychologii), Instytut Transportu Samochodowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowano w terminie 26–27 października w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej.

Konferencja adresowana jest do osób, instytucji oraz organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych aktualnym stanem i pespektywami rozwoju środków transportu indywidualnego w zakresie korzystania z nich przez osoby o szczególnych potrzebach (OSP). Udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych współpracujących i wspomagających OSP oraz wytwarzających produkty na ich rzecz. W wydarzeniu uczestniczą również przedstawiciele środowisk naukowych, kadra i studenci uczelni wyższych, nauczyciele szkół średnich, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, wydziałów komunikacji oraz stacji kontroli pojazdów.

nadkom. E. Kuligowska WP

 

Powrót na górę strony