Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Otwarty dla uczniów szkół ponadpodstawowych w CSP w Legionowie

Data publikacji 03.10.2023

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wspólnie ze Starostą Legionowskim podjęli współpracę na rzecz bezpieczeństwa młodzieży. W ten sposób zrodziła się inicjatywa zorganizowania w murach naszej szkoły pierwszego Dnia Otwartego dla uczniów z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. W miniony piątek blisko 220 uczniów z 6 szkół miało możliwość uczestniczyć w przeprowadzonych przez policyjnych wykładowców prelekcjach na najważniejsze tematy dotyczące bezpieczeństwa, zwiedzić szkołę oraz zapoznać się z infrastrukturą i ofertą dydaktyczną Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Wrzesień to miesiąc, w którym rozpoczął się rok szkolny. Właśnie w tym czasie kierownictwu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Starostwa Powiatowego w Legionowie zależało, aby uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogli uczestniczyć w zajęciach przeprowadzonych przez wykładowców Centrum, które przybliżyłby, z jakimi zagrożeniami uczniowie mogą spotkać się na co dzień i jak powinni zachowywać się, aby zadbać o własne bezpieczeństwo zarówno w szkole, jak i w czasie wolnym. Wizyta miała również na celu promocję zawodu policjanta.

Obecny na rozpoczęciu Dnia Otwartego Wicestarosta Legionowski Pan Konrad Michalski z aprobatą wyraził się na temat  organizacji takich przedsięwzięć i życzył uczniom, aby ja najpełniej skorzystali z przygotowanych dla nich zajęć. Przedstawiona przez wykładowców naszej szkoły tematyka wykładów była bardzo różnorodna i obejmowała m.in. zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi, alkoholem, zagrożenia w Internecie, hejt, nagrywanie i publikowanie treści w sieci czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na każdym ze spotkań omówiono także ważną kwestię, jaką jest odpowiedzialność karna nieletnich w danym obszarze tematycznym.

Po wykładach uczniowie mieli okazję zapoznać się z obiektami naszej szkoły, zwiedzić hale sportowe oraz zespół strzelnic. Po tej części programu na placu apelowym młodzież mogła zwiedzić stoiska poszczególnych zakładów Centrum, na których mogła zapoznać się ze specyfiką naszej służby.

Policjanci z Wydziału Dowodzenia zaprezentowali sprzęt wykorzystywany przez pododdziały zwarte Policji. Zakład Szkoleń Specjalnych przedstawił tajniki daktyloskopii i elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast wykładowcy z Zakładu Ruchu Drogowego zaprezentowali sprzęt służbowy - nowoczesne motocykle i wideorejestratory.

Podkom. Kamila Sitkowska z Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii opowiedziała o udostępnionej wystawie pt. „Pamiętaj, że nosisz mundur. Policja Województwa Śląskiego w stulecie utworzenia”.

Swoje stoisko przygotowali również pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie, na którym uczniowie mogli uzyskać informacje, gdzie mogą zgłosić się o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Każdy z uczestników otrzymał przygotowane przez pracowników Wydziału Wydawnictw i Poligrafii  materiały edukacyjne związane z tematyką wykładów oraz informatory z ofertą dydaktyczną Centrum.

Wolny czas w przerwie umilił uczniom słodki poczęstunek przygotowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legionowie.

Mamy nadzieję, że uczniowie spędzili miło czas, a część z nich w przyszłości zdecyduje się wstąpić w szeregi Policji. Być może wówczas spotkamy się z naszymi gośćmi  ponownie, tym razem  na szkoleniu zawodowym podstawowym. Serdecznie zapraszamy.   

nadkom. E. Kuligowska WP

foto asp. R. Karyś ZDDiP

 

 

Powrót na górę strony