Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ĆWICZENIA „KAL 2023”

Data publikacji 18.05.2023

Dziś na terenie ośrodka szkoleniowego CSP w Kalu oraz na poligonie 1. Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie rozpoczęły się ćwiczenia „KAL 2023”, realizowane w ramach konferencji „Poszukiwania osób zaginionych”. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie umiejętności prowadzenia działań poszukiwawczych oraz ich koordynacji i dowodzenia. Wydarzenie swoim patronatem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

Organizatorami ćwiczeń są: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Biuro Kryminalne KGP, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono również przedstawicieli innych służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych specjalizujących się w ratownictwie.

Dzisiejsze ćwiczenia stanowią istotny element doskonalenia pracy policjantów w tak ważnym zakresie, jakim są poszukiwania osób zaginionych. Jednym z ustawowych i priorytetowych zadań Policji jest ochrona życia i zdrowia ludzi. Efektywna realizacja tego zadania jest możliwa tylko wtedy, kiedy policjanci i osoby współpracujące stale będą doskonalić swoje umiejętności, wzbogacać wiedzę i pogłębiać doświadczenie w tym obszarze. Szukanie wspólnych systemowych rozwiązań służb ratowniczych przyczyni się do zapewnienia najwyższego poziomu działań w zakresie tematyki ćwiczeń.

15 czerwca 2023 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbędzie się Konferencja pod nazwą „Poszukiwania osób zaginionych”, objęta patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, której celem będzie dyskusja nad aktualnym stanem wiedzy w zakresie prowadzenia czynności poszukiwawczych wobec osób zaginionych, praktyczna ocena reakcji służb i podmiotów w poszukiwaniu osób zaginionych, a także doskonalenie procesu szkolenia funkcjonariuszy Policji. Podsumowanie dzisiejszych ćwiczeń stanowić będzie jeden z modułów w programie tego wydarzenia.

sk

 

Powrót na górę strony