Szkolenie „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”

Data publikacji: Data publikacji 29.09.2020

24 i 25 września 2020 roku, w Warszawie, w ramach projektu LIFE 15 GIE/PL/000758 odbyła się kolejna edycja szkolenia dla władzy sądowniczej zatytułowana „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”. Szkolenie zorganizowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a jego uczestnikami byli sędziowie sądów powszechnych z kilku województw. Jednym z punktów programu szkolenia był wykład asp. szt. Kamili Poloczek z Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP.

Pierwszy dzień poświęcony był prelekcjom i wykładom obejmującym tematykę: formy ochrony przyrody, w tym analizę przepisów dotyczących ochrony gatunkowej oraz omówienie najczęściej łamanych zakazów na terenie województwa mazowieckiego. Zajęcia te prowadzili przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Kolejny panel dotyczył Konwencji Waszyngtońskiej – Konwencji CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), a więc zagadnień związanych z międzynarodowym układem ograniczającym transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt.

Problematykę gospodarki odpadami poruszył przedstawiciel Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim, a kompetencje Straży Leśnej przedstawił Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Garwolin.

Ostatnim punktem programu szkolenia przewidzianym w tym dniu był wykład dotyczący postępowania dowodowego poprowadzony przez asp. szt. Kamilę Poloczek – młodszego wykładowcę w Zakładzie Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Tematyka wykładu obejmowała problematykę prawidłowego zebrania i zabezpieczania  materiału dowodowego przy prowadzeniu postępowań w sprawach przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem czynności procesowych. Ponadto asp. szt. Poloczek zwróciła uwagę na wyjątkowe znaczenie i niebagatelną rolę pracowników organów ochrony przyrody w zbieraniu materiału dowodowego. Wskazała korelację pomiędzy zgromadzonym materiałem dowodowym a jakością postępowania przygotowawczego przekładającą się na skuteczność karania sprawców. Omówiła błędy popełnianie przy zbieraniu i zabezpieczaniu materiału dowodowego oraz postępowanie z dowodami rzeczowymi, oraz wykonywanie środka kompensacyjnego w postaci przepadku w stosunku do żywych zwierząt. Podczas części przewidzianej na panel pytań i odpowiedzi między prowadzącą a uczestnikami szkolenia wywiązała się dyskusja sięgająca swą tematyką daleko poza omawiane podczas wykładu zagadnienia.

Kolejny dzień poświęcony był wizycie terenowej i na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego podczas której wraz z pracownikiem naukowym Parku oraz przedstawicielem Straży Parku przedyskutowano problematyczne zagadnienia związane z egzekwowaniem przepisów o ochronie przyrody.

Tekst i foto asp. szt. Kamila Poloczek