Z historii CSP - unikalne znalezisko - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z historii CSP - unikalne znalezisko

Data publikacji 12.08.2020

Na początku był wybuch, a potem zdumieni policjanci zobaczyli niezwykłe znalezisko. Podczas lipcowych ćwiczeń w 2008 roku, na terenie CSP pirotechnicy wysadzili w powietrze najprawdopodobniej stary grobowiec. W leju po wybuchu znaleźli odłamki ceramicznych urn. Nie spodziewali się, że natknęli się na prastary germański cmentarz.

Na cmentarzysku przeworskim, odkrytym w CSP, znaleziono 5 grobów z bronią z młodszego okresu przedrzymskiego, 2 groty z elementami zdobniczymi, liczne zapinki o konstrukcji środkowo i późnolateńskiej, unikatowe okucie rogu do picia w kształcie głowy byka oraz naczynia ceramiczne należące do naczyń miniaturowych lub nietypowych. Eksponaty te w lutym 2017 r. zaprezentowano w Muzeum Historycznym w Legionowie, na wystawie „Celtowie na Mazowszu?”.

Zwieńczeniem prac badawczych  było wydanie publikacji Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP, w której omówione zostały wybrane przedmioty i zespoły grobowe odkryte na stanowiskach w Centrum Szkolenia Policji. W książce umieszczono również artykuły opisujące znaleziska z innych stanowisk mazowieckich. Publikacja znajduje się w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej w Legionowie.

sk

fot.: archiwum CSP

  • Eksponaty po prastarym cmentarzu germańskim znalezione podczas prac archeologicznych na terenie CSP.
  • Eksponaty po prastarym cmentarzu germańskim znalezione podczas prac archeologicznych na terenie CSP.
  • Eksponaty po prastarym cmentarzu germańskim znalezione podczas prac archeologicznych na terenie CSP.
  • Eksponaty po prastarym cmentarzu germańskim znalezione podczas prac archeologicznych na terenie CSP.
  • Eksponaty po prastarym cmentarzu germańskim znalezione podczas prac archeologicznych na terenie CSP.
  • Eksponaty po prastarym cmentarzu germańskim znalezione podczas prac archeologicznych na terenie CSP.