Nowe wydanie „Kwartalnika Policyjnego” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe wydanie „Kwartalnika Policyjnego”

Najnowszy numer „Kwartalnika Policyjnego” jest poświęcony jubileuszowi 30-lecia Centrum Szkolenia Policji, które zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1990 r.

CSP miało przygotowywać wyspecjalizowane kadry do wykonywania zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Różnorodność kursów specjalistycznych, a także centralne położenie szkoły, duży teren, dobre zaplecze dydaktyczne i logistyczne oraz bliskość stolicy sprawiły, że Centrum od początku swojego istnienia było miejscem częstej wymiany wiedzy i doświadczeń przez policjantów z kraju i zagranicy. Organizowano tu liczne przedsięwzięcia ogólnopolskie i międzynarodowe, w tym konferencje, narady i odprawy kadry kierowniczej Policji, a także seminaria i szkolenia spoza planu szkoleń i kursów. Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji (1998–2016) przeprowadziło ogromną liczbę przedsięwzięć szkoleniowych z udziałem policjantów z niemal całego świata.

W „Kwartalniku Policyjnym” przedstawiono wybrane aspekty działalności CSP. Duża część artykułów przygotowanych przez funkcjonariuszy i pracowników CSP stanowi podsumowanie inicjatyw podejmowanych przez szkołę w procesie budowania nowoczesnej, profesjonalnej formacji policyjnej po 1989 r. Są wśród nich prace przeglądowe dotyczące szkolenia zawodowego podstawowego, funkcjonowania wybranych komórek organizacyjnych, działalności wydawniczej, a także współpracy międzynarodowej Centrum oraz udziału jego kadry w przedsięwzięciach o znaczeniu historycznym.

Istotną część tego wydania stanowią też materiały edukacyjne poświęcone zagadnieniom prewencji, szkolenia strzeleckiego, bezpieczeństwa transportu drogowego oraz kynologii policyjnej, a także przeciwdziałania korupcji. Osobom zainteresowanym dydaktyką polecamy dział „Poradnik Nauczyciela Policyjnego”. Ciekawym uzupełnieniem przedstawionej problematyki jest artykuł dotyczący ewolucji odznaki Biura Ochrony Rządu, obecnie Służby Ochrony Państwa.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

WWiP