Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto w Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 16.07.2019

W dniu 16 lipca br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Zastępca Komendanta Głównego Policji – Pan nadinsp. Kamil Bracha, uczestniczył w obchodach 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Ceremonia odbyła się pod patronatem honorowym Elżbiety Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

     Podczas obchodów jubileuszowej 100. rocznicy powstania Policji Państwowej mieliśmy zaszczyt gościć w Centrum Szkolenia Policji: Wicestarostę Powiatu Legionowskiego Pana Konrada Michalskiego, II Zastępcę Prezydenta Miasta Legionowo Pana Marka Pawlaka, Wójtów Gmin Wieliszew, Nieporęt oraz Jabłonna, Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Komendanta Powiatowego Policji, przedstawicieli służb mundurowych wojska, straży miejskiej a także instytucji współpracujących z CSP oraz przedstawicieli duchowieństwa. W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć kadry kierowniczej, policjantów i pracowników cywilnych oraz słuchaczy Centrum Szkolenia Policji.

     Insp. Anna Rosół – Komendant Centrum Szkolenia Policji nawiązała w swoim wystąpieniu do historii Policji Państwowej. Podkreśliła, jak ważnym krokiem w procesie unifikacji służby bezpieczeństwa w Polsce było uchwalenie przez Sejm Ustawodawczy odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 24 lipca 1919 r. ustawy powołującej Policję Państwową. Poruszyła kwestie związane z realizacją procesu dydaktycznego oraz działalnością pozadydaktyczną. Podkreśliła rozwój infrastruktury szkoły, do którego dochodzi dzięki dużemu zaangażowaniu kadry pionu logistycznego. Wyraziła słowa uznania dla nauczycieli policyjnych oraz wszystkich osób włączających się w akcje profilaktyczne oraz honorowego krwiodawstwa. Komendant CSP insp. Anna Rosół pogratulowała awansowanym i wyróżnionym z okazji Święta Policji, przekazała wszystkim serdeczne życzenia, które skierowała również do bliskich funkcjonariuszy i pracowników szkoły.

     Po wystąpieniu Komendanta CSP, uhonorowano policjantów oraz pracowników Policji wyróżnieniami i awansami. Akty mianowania wręczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół.

     Policjanci oraz pracownicy Policji zostali uhonorowani: złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę, brązowymi odznakami Zasłużony Policjant oraz brązowymi Medalami za Zasługi dla Policji. Odebrali także akty mianowania na wyższe stanowiska i stopnie służbowe.

     W czasie uroczystości policyjna asysta honorowa złożyła wieniec pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej, usytuowanym na terenie Kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie.

     Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha odczytał list od Elżbiety Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowany na ręce Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Rosół. Podczas wystąpienia złożył życzenia wszystkim policjantom oraz pracownikom Policji. Podkreślił znaczenie Centrum Szkolenia Policji w systemie szkolnictwa policyjnego oraz trud z jakim spotykają się funkcjonariusze podczas codziennej służby.

     Uroczystość zakończyła się defiladą, w której uczestniczyły pododdziały kadry dydaktycznej CSP, słuchacze kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego i szkolenia zawodowego podstawowego. Całości towarzyszył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Tekst: sierż. szt. Marcin Gąsior/WP

Zdjęcia: Mariusz Mazewski/ZSS

 • Kompania honorowa
 • Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego
 • Pododdział policjantek
 • Ustawione pododdziały słuchaczy na placu manewrowym CSP
 • Dowódca uroczystości kom. Artur Duszak
 • Funkcjonariusze CSP
 • Poczet flagowy oraz poczet sztandarowy
 • Lektor uroczystości - mł. insp. Paweł Dudkowski
 • Pododdział słuchaczy kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego
 • Policyjna Asysta Honorowa
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji dokonuje przeglądu pododdziałów
 • Poczet flagowy
 • Poczet flagowy
 • Kompania honorowa
 • Insp. Anna Rosół
 • Komendant CSP
 • Zaproszeni Goście
 • Wystąpienie Komendanta CSP insp. Anny Rosół
 • nadinsp. Kamil Bracha, insp. Marcin Szyndler
 • Kadra Centrum Szkolenia Policji
 • Wręczanie odznaczeń
 • Zastępca Komendanta Głównego odznacza pracowników Policji
 • Komendant CSP gratuluje odznaczonym pracownikom szkoły
 • Funkcjonariusze odznaczani Medalami za Długoletnią Służbę
 • nadinsp. Kamil Bracha odznacza policjantów
 • Brązową Odznakę Zasłużony Policjant otrzymuje mł. insp. Adam Kuligowski
 • Brązową Odznakę Zasłużony Policjant otrzymuje nadkom. Katarzyna Winnicka
 • Brązową Odznakę Zasłużony Policjant otrzymuje nadkom. Mariusz Jackowski
 • Wyróżnieni policjanci Centrum Szkolenia Policji
 • Kadra CSP
 • Policjanci mianowani na wyższy stopień służbowy
 • Awansowani funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji
 • Funkcjonariusze CSP mianowani na wyższy stopień służbowy
 • Uhonorowani policjanci
 • Insp. Anna Rosół st. sierż. Monika Trojanowska
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji wręcza awanse służbowe
 • Awansowani funkcjonariusze odbierają gratulacje od Zastępcy Komendanta Głównego Policji
 • Wręczanie aktów mianowania
 • Policjanci mianowani na wyższe stanowiska służbowe
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Kamil Bracha
 • nadinsp. Kamil Bracha odczytuje list od Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • insp. Anna Rosół, mł. insp. Anna Jędrzejewska-Szpak
 • Nadinsp. Kamil Bracha - Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • Nadinsp. Kamil Bracha - wystąpienie
 • Orkiestra Reprezentacyjna Policji
 • Orkiestra Reprezentacyjna Policji
 • Musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji
 • Obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
 • Defilada
 • Kompania honorowa podczas defilady
 • Pododdział kadry dydaktycznej CSP
 • Pododdział słuchaczy kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego
 • Orkiestra Reprezentacyjna Policji podczas defilady
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji
 • Policyjna Asysta Honorowa składa wieniec pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • Wieniec pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • List od Elżbiety Witek - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Powrót na górę strony