Zakończenie służby - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie służby

Data publikacji 17.04.2019

W obecności kierownictwa i kadry Centrum Szkolenia Policji odbyła się uroczystość pożegnania kom. Sławomira Klimaszewskiego, który po 28 latach kończy służbę w Policji.

  

     Kom. Sławomir Klimaszewski do służby w Policji wstąpił 16 stycznia 1991 roku. Jego kariera zawodowa w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się w listopadzie 2007 roku. Początkowo jako asystent w Wydziale Dowodzenia, a następnie dowódca kompanii wykazywał się doskonałymi umiejętnościami planistycznymi i organizacyjnymi, a powierzone zadania wykonywał z dużym zaangażowaniem. Od marca 2009 roku realizował zadania służbowe na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Służby Prewencyjnej. Pełen zapału w realizację procesu dydaktycznego, wykazywał się dużą wiedzą merytoryczną i wysokim poziomem umiejętności dydaktycznych w kształceniu młodego pokolenia policjantów. W lutym 2018 roku kom. Sławomir Klimaszewski został mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału w Wydziale Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia.

     Kom. Sławomir Klimaszewski był zawsze gotowy do podejmowania różnych zadań. Dzięki jego zaangażowaniu w działalność Prewencyjnego Koła Zainteresowań, podczas organizowanych przez niego wyjazdów, słuchacze Szkolenia Zawodowego Podstawowego mogli bezpośrednio zapoznać się z pracą pilotów policyjnych, a także specyfiką działań Służby Więziennej i zasadami funkcjonowania zakładu karnego.

     Naszemu koledze, na kolejnym życiowym etapie, życzymy wszelkiej pomyślności, niesłabnącego zdrowia i spełnienia najpiękniejszych marzeń.

 

 

zm

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS