Przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Data publikacji 16.04.2019

W dniach 1-11 kwietnia br., w Centrum Szkolenia Policji odbyło się doskonalenie lokalne z zakresu metodyki nauczania dla nowoprzyjętych nauczycieli policyjnych CSP. Doskonalenie dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych przeprowadzili nauczyciele ze Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii.

     Uczestnicy doskonalenia zostali zapoznani z zagadnieniami z zakresu komunikacji interpersonalnej w procesie dydaktycznym, elementami dydaktyki osób dorosłych w tym z procesem nauczania oraz metodami realizacji zajęć.

    Realizując część praktyczną doskonalenia, nowi nauczyciele na podstawie samodzielnie opracowanych konspektów zajęć, przeprowadzili zajęcia metodą wykładu konwersatoryjnego, pokazu, ćwiczeń oraz symulacji.

     Nowoprzyjętym dydaktykom policyjnym życzymy powodzenia i jak najwięcej sukcesów w życiu zawodowym.

 

 

Oprac: SDDiP

Zdj.:SDDiP