Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie zawodowe policjantów Zakładu Interwencji Policyjnych

Data publikacji 10.04.2019

W ostatnim tygodniu marca br. policjanci Zakładu Interwencji Policyjnych uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym lokalnym, które poprowadził doświadczony funkcjonariusz Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Tematyka zajęć dotyczyła planowania oraz rozpoznania miejsca zatrzymania osoby.

     Wybrane zagadnienia związane z etapami planowania i rozpoznania miejsca przyszłej realizacji – uwzględniając specyfikę miejsca, które wybrano, aby zatrzymać niebezpiecznego przestępcę – są przedmiotem zajęć prowadzonych z uczestnikami kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców (ZNP). Podczas doskonalenia prowadzonego przez antyterrorystę z Biura Operacji Antyterrorystycznych nauczyciele policyjni Zakładu Interwencji Policyjnych mieli niebywałą okazję, aby zapoznać się z praktycznymi aspektami przygotowania planu realizacji zatrzymania ze zwróceniem uwagi na etapy: planowania, rozpoznania (rodzaje, znaczenie), przygotowania koncepcji działania oraz podziału na zakresy odpowiedzialności. Poza tym omówiono zasady stosowania oznaczeń i dokumentowanie czynności. W trakcie zajęć funkcjonariusze Zakładu Interwencji Policyjnych zapoznali się między innymi z najistotniejszymi procedurami wypracowanymi przez doświadczonych policjantów przygotowujących i realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców. Bardzo ważnym aspektem było również omówienie roli i znaczenia współdziałania rożnego rodzaju służb, zarówno przed, jak i w trakcie realizacji.

     Na szczególną uwagę zasługuje bez wątpienia poziom przygotowania merytorycznego funkcjonariusza największej i posiadającej najbogatsze tradycje policyjnej jednostki antyterrorystycznej. Prowadzący zajęcia poza ogromną wiedzą i zaangażowaniem przekazał również dużo praktycznych wskazówek i przydatnych informacji, które wzbogacą warsztat nauczycielski legionowskich wykładowców i niewątpliwie będą miały wpływ na poziom bezpieczeństwa policjantów zdobywających wiedzę i umiejętności podczas zajęć w ramach kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

podinsp. E. Witkowicz/ZIP

zdj. archiwum ZIP