Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Forum Idei Ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego

Data publikacji 31.10.2018

30 października w Łodzi odbyło się Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego pod hasłem „Pomagamy i Chronimy”. Przedsięwzięcie organizowane było przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi wspólnie z Centrum Europejskim Natolin.

     Na konferencję zostało zaproszonych wiele podmiotów pozapolicyjnych, przedstawicieli szkół, urzędów samorządowych, a także Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Ochrony Kolei. W spotkaniu tym wziął też udział przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji st. asp. Wojciech Biedrzycki, który zreferował temat "Doskonalenie umiejętności interpersonalnych funkcjonariuszy „pierwszego kontaktu” w kontekście oczekiwań społecznych”. W swoim wystąpieniu odniósł się do policjantów dzielnicowych, których określił jako „ambasadorów" policji w społeczeństwie oraz podkreślił ich ogromną rolę w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego. Ponadto przedstawił założenia programowe szkolenia centralnego dla policjantów dzielnicowych oraz profilaktyków.

     Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego jest inicjatywą KWP w Łodzi wpisującą się w założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Jego głównym celem jest nawiązanie i planowanie współdziałania służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

st. asp. Wojciech Biedrzycki/ZSP

Powrót na górę strony