W Jihlawie o edukacji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W Jihlawie o edukacji

Data publikacji 18.05.2018

W dniach 15 - 17 maja br. przedstawiciele podmiotów partycypujących w programie „Wspólnie przeciwko przestępczości poprzez edukację”, realizowanym w ramach Programu Erasmus+, spotkali się w miejscowości Jihlava (Republika Czeska). Wśród osób reprezentujących stronę polską byli Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół i Zastępca Kierownika ZSS CSP podinsp. Jarosław Piotrowski.

     W gronie przedstawicieli z Polski byli również Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski oraz Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski.

     Przedmiotem wystąpień i dyskusji były przedsięwzięcia związane z propagowaniem oraz implementacją wspólnie opracowanych programów szkolenia dla techników kryminalistyki i biegłych w poszczególnych krajach partnerskich programu, tj. w Czechach, Polsce i na Słowacji. Wszyscy uczestnicy ocenili przedsięwzięcie jako bardzo udane pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Uzgodnili też plany na najbliższą przyszłość – podjęcie szeregu kolejnych działań, zmierzających do zacieśniania trójstronnej współpracy na tym polu.

podinsp. Jarosław Piotrowski/ZSS

zdj. organizatorzy spotkania