Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci pierwszego kontaktu

Data publikacji 14.12.2017

W Centrum Szkolenia Policji, w 2017 roku, na sześciu edycjach kursu specjalistycznego dla dzielnicowych przeszkolono 161 policjantów. Kursy te wpisują się w obszar szkoleniowy programu „Dzielnicowy bliżej nas”, jednego z podstawowych realizowanych w celu zbliżenia Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa.

     Ostatnia edycja kursu zakończyła się 12 grudnia. Uczestniczyło w niej 23 policjantów. W czasie zajęć dydaktycznych funkcjonariusze zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi organizacji, metod i form pełnienia służby przez dzielnicowego, a także szerokim obszarem zagadnień prawnych, dotyczących m.in. postępowania w sprawach nieletnich i małoletnich pozbawionych opieki oraz karno-prawnych aspektów narkomanii i alkoholizmu. Omówiono również kompetencje społeczne dzielnicowego – jego rolę w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnicy kursu wykazywali się dużą aktywnością i podczas dyskusji chętnie dzielili się doświadczeniami oraz rozwiązaniami wyniesionymi ze swoich jednostek organizacyjnych.

     Wszystkim słuchaczom gratulujemy ukończenia kursu. Życzymy też samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

st. asp. Wojciech Biedrzycki/Zakład Służby Prewencyjnej i hg

Powrót na górę strony