Ekspert z CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ekspert z CSP

Data publikacji 25.09.2017

Funkcjonariusz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wspólnie z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, Turcji, Belgii, Austrii i Węgier, uczestniczył w projekcie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Celem projektu było opracowanie programu szkoleniowego dla Centrum Szkolenia Narodowej Policji Ukrainy we Lwowie.

OBWE, za pośrednictwem Departamentu Spraw Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwróciła się do Komendy Głównej Policji z prośbą o rozpatrzenie możliwości delegowania ekspertów policyjnych do udziału w projekcie, którego założeniem jest przygotowanie programu szkoleniowego z zakresu rozbrajania improwizowanych ładunków wybuchowych dla Centrum Szkolenia Narodowej Policji Ukrainy we Lwowie.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do udziału w przedsięwzięciu, z ramienia CSP, wskazano podinsp. Przemysława Bagińskiego, starszego wykładowcę Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Zakładu Szkoleń Specjalnych. Funkcjonariusz, po przejściu weryfikacji w MSWiA, został zakwalifikowany do uczestnictwa w przedmiotowym projekcie.

podinsp. Przemysław Bagiński/ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS