Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczeństwo na obszarach wodnych” - konferencja

Data publikacji 19.04.2017

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się konferencja naukowa poświęcona bezpieczeństwu na obszarach wodnych. Jej głównym celem była wymiana doświadczeń i wzbogacenie praktyki w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na wodach oraz szkoleniem i doskonaleniem w tym zakresie. Przedsięwzięcie zorganizowane wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Komendą Główną Policji, objął patronatem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

     W konferencji uczestniczyli przedstawiciele świata nauki i służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz delegacje z Niemiec i Ukrainy. W otwarciu wydarzenia wzięli udział zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Świderek.

     Specjaliści i jednocześnie praktycy w zakresie poruszanej problematyki przedstawili zagadnienia związane z bezpieczeństwem na obszarach wodnych oraz systemem szkolenia i doskonalenia policjantów i strażaków. W kwestii nadzoru nad ratownictwem wodnym, jako powinności administracji rządowej, głos zabrał Andrzej Świderek, dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA, natomiast działania Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach przywodnych omówił insp. Dariusz Minkiewicz, dyrektor Biura Prewencji KGP.

     Konferencja była doskonałą platformą dla wymiany doświadczeń i wzbogacenia praktyki o nowe rozwiązania dotyczące m.in. rozwoju krajowego systemu ratownictwa wodnego, w tym unifikacji wiedzy i umiejętności ratowników wodnych oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa na wodach. Towarzyszyła jej wystawa sprzętu wykorzystywanego w czasie pełnienia służby i do podejmowania akcji ratowniczych na akwenach.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony