„SpoKREWnieni służbą” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„SpoKREWnieni służbą”

Data publikacji 03.03.2017

Przez cały marzec na terenie Polski będzie trwała ogólnopolska zbiórka krwi pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”. Do akcji, pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, włączyli się także kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji.

     3 marca do udziału w akcji zgłosiły się 52 osoby. Po wypełnieniu odpowiedniego kwestionariusza i badaniu każda z nich oddała 450 ml krwi. W sumie zebrano 23,4 litra tego cennego daru. Dodatkowo, 13 osób zarejestrowało się, jako potencjalni dawcy, w Bazie Dawców Komórek Macierzystych Polska.

     Akcje krwiodawstwa są prowadzone w Centrum Szkolenia Policji systematycznie od wielu lat. Inicjatywa ta spotykała się zawsze z ogromną aprobatą zarówno ze strony kierownictwa szkoły, jak też kadry i słuchaczy uczestniczących w kursach i szkoleniach zawodowych. W celu upowszechnienia idei honorowego krwiodawstwa i kontynuowania tradycji zbierania krwi, Centrum Szkolenia Policji i Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Legion”, pod koniec ubiegłego roku, zawarły porozumienie o współpracy. Na terenie CSP utworzono też oddział HDK PCK „Legion”. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, planujemy  zorganizowanie wielu tego rodzaju przedsięwzięć. Pierwsze już się odbyło – 10 lutego, zebraliśmy 16,65 litrów krwi.

     A dzisiejsza akcja związana jest z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia, którzy przelali krew w obronie Niepodległości Polski. Poprzez oddanie krwi wszystkim potrzebującym oddajemy hołd Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

podkom. Małgorzata Karpeta/WODiD

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS