Zapobiec dyskryminacji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapobiec dyskryminacji

Data publikacji 25.05.2015

Niezwykle ważnym obszarem funkcjonowania Centrum Szkolenia Policji jest współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi. Przy udziale fundacji i organizacji pozarządowych wzbogacana jest wiedza kadry i słuchaczy m.in. o zagadnienia związane z ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Przedsięwzięcia z tego zakresu koordynuje Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka.

     W dniach 19 i 21 maja w Centrum Szkolenia Policji odbyły się cztery edycje warsztatów pt. Dyskryminacja w pracy i szkoleniu Policji skierowane do kadry dydaktycznej. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Fundację Ocalenie i CSP. Decyzja o ich przeprowadzeniu wynikała z rekomendacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zamieszczonych w Strategii działań na kierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji. Szkolenie przygotowane było w taki sposób, by przybliżyć zjawisko dyskryminacji poprzez przedstawienie definicji i dyskusję nad kluczowymi pojęciami związanymi z tematem oraz  identyfikowanie różnych przejawów tego zjawiska.

     Zajęcia prowadziła Pani Dominika Cieślikowska z Fundacji Ocalenie.

kom. Anna Rybicka SKS