Kursy dla dzielnicowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kursy dla dzielnicowych

Data publikacji 29.05.2015

29 maja rozpoczęła się pierwsza w bieżącym roku edycja „Kursu specjalistycznego dla policjantów dzielnicowych”. Na przeszkolenie w Centrum Szkolenia Policji, na tym rodzaju kursu czeka ponad 240 funkcjonariuszy z jednostek terenowych. Z prawdziwą satysfakcją możemy poinformować, że sprostamy tym oczekiwaniom w 100%.

     Plan szkoleń i kursów przewidzianych do realizacji w 2015 r. w Centrum Szkolenia Policji zakłada przeszkolenie 243 policjantów na ośmiu edycjach kursu.

     Kurs specjalistyczny dla policjantów dzielnicowych trwa 22 dni szkoleniowe i ma charakter interdyscyplinarny. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w siedmiu blokach tematycznych obejmujących między innymi zagadnienia z zakresu organizacji metod i formy pełnienia służby przez dzielnicowego, zagadnień prawnych, prewencji kryminalnej oraz interwencji policyjnych.

     Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych bloków tematycznych.

     Wszystkim uczestnikom kursu życzymy samych sukcesów. Wyrażamy też przekonanie, że treści zawarte w programie nauczania spełnią ich oczekiwania, a nabyta wiedza i umiejętności pozwolą wykonywać zadania służbowe profesjonalnie, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa.

mł. insp. Grzegorz Perz Kierownik ZSP

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz