Doskonalenie kompetencji w ramach unijnego projektu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie kompetencji w ramach unijnego projektu

Data publikacji 27.05.2015

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się dwudniowa wizyta przedstawicieli Departamentu Policji Litewskiej oraz Litewskiego Biura Policji Kryminalnej, związana z realizacją kolejnego etapu projektu pod nazwą „Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych”.

     Projekt jest realizowany w latach 2015-2016 pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach programu ISEC 2007-2013 (Zwalczanie i Zapobieganie Przestępczości).

     Podczas dzisiejszego spotkania inauguracyjnego, delegację powitali: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anna Rosół, Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz oraz Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski. Goście poznali strukturę organizacyjną Centrum Szkolenia Policji i zadania poszczególnych komórek dydaktyczno-wychowawczych. Ponadto goście mieli okazję obejrzeć zaplecze dydaktyczne CSP, w tym kompleks strzelnic i hale sportowe.

     Program wizyty, zgodnie z tematem i założeniami projektu oraz oczekiwaniami gości, obejmuje także omówienie programu Kursu specjalistycznego w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków, prezentację zajęć prowadzonych zarówno w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych, jak i podczas Kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Przewidziana jest także prezentacja dotycząca Bazy Kokon oraz pokaz z użyciem psów służbowych do wykrywania zapachu narkotyków przygotowany przez wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej i Zakładu Kynologii Policyjnej, przy wsparciu przedstawiciela Centralnego Biura Śledczego Policji.

Joanna Łaszyn WP

zdj. Mariusz Mazewski ZSS